Hedersrelaterat våld och förtryck

Stöd och hjälp kring heder

Om du eller någon du känner är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck finns hjälp att få. Det finns många olika ställen dit du kan vända dig för att få information och stöd. Det kan handla om en lärare, elevhälsa eller socialtjänsten. Man kan också kontakta polisen eller hälso- och sjukvården.

Kontaktvägar inom Karlstads kommun:

Om du är orolig för dig själv eller någon annan:

Kontakta kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00, välj alternativet omsorg och hjälp och berätta att du är utsatt för hot eller våld i nära relation. Uppge även om du är under eller över 18 år så kopplas du vidare till en socialsekreterare som erbjuder stöd och hjälp utifrån din situation. Är du över 18 år kan du även maila hotochvald@karlstad.se

Kontaktcenter har öppet måndag – fredag kl. 8-17. Behöver du akut hjälp när Kontaktcenter är stängt kan du ringa till socialjouren 054-540 50 54, 054-540 54 14. Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning ring 112.

Här kan du även hitta andra viktiga kontaktuppgifter

Om du är orolig för någon i din närhet kan du också kontakta oss för att få vägledning. Om det gäller ett barn så be att få komma till Familjeavdelningens mottag. Om det gäller en vuxen så be att få komma till Hot- och våldsteamets mottag.

OBS! Om du namnger barn så har den du pratar med skyldighet att ta dina uppgifter som en orosanmälan om det framkommer att barnen kan behöva stöd eller skydd. Du behöver varken uppge ditt namn eller namn på den du är orolig för när du behöver vägledning.

Du som är barn och ungdom:

På alla Karlstads kommuns skolor finns det personal som du som utsatt elev kan söka stöd och hjälp hos. Prata med en vuxen du känner dig trygg med i skolan, det kan vara en lärare, skolsköterska eller kurator. De hjälpa dig vidare utifrån just din situation.

Det finns även andra vuxna som kan hjälpa till, som fritidsledare på fritidsgård, parklek och ungdomens hus. Om du skulle berätta för en fritidsledare om hur du har det eller vad du är orolig för så kommer hen i så fall att ta kontakt med socialtjänsten för att hjälpa dig, men hen kommer inte att ta kontakt med din familj.

Du kan också själv kontakta socialtjänsten. Då ringer du kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00, väljer alternativet omsorg och hjälp och berättar att du är under 18 år och vill prata med någon.

Andra kontaktvägar:

Hälso- och sjukvården: Kontaktuppgifter och information om stöd från hälso- och sjukvården hittar du enklast genom Vårdguiden 1177. Du kan också läsa mer om stöd och hjälp från exempelvis ungdomsmottagningen.

Polisen: Når du på 114 14, men vid en akut situation eller pågående brott ring 112. Du kan också läsa mer om information och stöd om du har blivit utsatt för hedersrelaterade brott på polisens webbplats.

Utrikesdepartementet: Riskerar du eller någon du känner att bli bortgift eller kvarhållen mot sin vilja i utlandet? Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är förbjudet i Sverige och du får inte heller utsättas för det utomlands. UD i Stockholm och Sveriges ambassader arbetar för att hjälpa svenska medborgare och personer bosatta i Sverige som till exempel hålls kvar mot sin vilja utomlands. UD har en jour, där någon alltid svarar dygnet runt, årets alla dagar. Hit kan du vända dig i en akut nödsituation: 08-405 50 05.

Länsstyrelsen i Östergötland har ett särskilt uppdrag att ge kompetensstöd till myndigheter, landsting, regioner, kommuner och civilsamhället inom området hedersrelaterat våld och förtryck.
Webbplatsen Hedersförtryck.se

Nationell stödtelefon: Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon för rådgivning. Hit kan du ringa angående ärenden som rör barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för:
hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap eller könsstympning. Den nationella stödtelefonen når du på telefonnummer 010-223 57 60

Brottsofferjouren: som finns i Värmland är kunniga inom området. https://varmland.boj.se/

Stödlinjer för barn och unga som lever i hedersrelaterat vålds och förtryck:

Tris

Kärleken är fri

Vad händer om jag tar kontakt?

Om du söker hjälp via skolan för att vara utsatt för våld och förtryck så kommer den person ipersonalen du pratat med ta hjälp av EHT på respektive skola. EHT är de som jobbar inom elevhälsan så som skolsköterska, kurator, specialpedagog och rektor. Beroende på din situation kommer personalen på skolan försöka hitta det bästa lösningarna för just dig och din situation. Skolan kontaktar inte dina föräldrar eller anhöriga om du inte vill.

Skolans personal har anmälningsplikt och om de får veta att du far illa och då gör de en orosanmälan till socialtjänsten. Här kan du läsa er om vad som händer då.

Uppdaterad den