Omsorg och hjälp

God man, förvaltare, förmyndare

Solrosor framför en blå himmel

Här finner du information om hur du kan få en god man eller förvaltare eller hur du själv kan bli någons gode man eller förvaltare. Här publiceras också det som är aktuellt just nu.

Årsräkning 2017

Nu är det snart dags att lämna in årsräkning för 2017. Överförmyndarnämnden kommer att skicka ut anmodan om årsräkning i början av 2018 som ska vara inlämnad innan den 1 mars 2018.

Överförmyndarnämnden bjuder in till årsräkningskväll

Den 30 januari 2018 är alla ställföreträdare välkomna på årsräkningskväll. Det är extra viktigt att du som har ditt första uppdrag som ställföreträdare deltar.

Plats: Sessionssalen, Bibliotekshuset, Karlstad

Tid: 17.00-20.00

Anmälan: ofn@karlstad.se

Information om ändrade rutiner för ensamkommande barn

Karlstads- Hammarö överförmyndarnämnd har den 20 november 2017 fattat beslut om att godmanskap ska avslutas i de fall där ungdomen skrivits upp i ålder (blivit myndig) i samband med beslut i asylärendet. Tidigare kvarstod god man så länge en rättsprocess pågick, tills dess att beslutet vunnit laga kraft. Skillnaden blir att godmanskapet avslutas dagen efter delgivningsmötet på Migrationsverket.

Extra kontroller på vissa ställföreträdare

Under oktober och november kommer överförmyndarkansliet att göra extra kontroller på slumpmässigt utvalda ställföreträdare. Anledningen till kontrollerna är att nämnden vill säkerställa ställföreträdares lämplighet att inneha uppdrag som god man eller förvaltare. Cirka 10 procent av de ställföreträdare som inte har kontrollerats mot socialarkivet, Kronofogdemyndigheten och polisens belastningsregister det senaste året kommer att omfattas. Kontakta gärna ofn@karlstad.se vid frågor.


Information om arvodesbegäran 2018.

Från och med den 1 januari 2018 ska god man och särskild förordnad vårdnadshavare lämna in redogörelse för utfört uppdrag var fjärde månad. Intervallerna för inlämning är januari-april, maj-augusti och september-december. Arvodesutbetalningen kommer också att ske var fjärde månad, månaden efter att redogörelse med arvodesbegäran lämnats in. Vid befrielse att lämna in årsräkning för särskilt förordnade vårdnadshavare betalas inget arvode ut.

Framtidsfullmakter

Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakter i kraft. Då blev det möjligt att själv utse en ställföreträdare till den dagen då det kan komma att behövas. En framtidsfullmakt är något ni upprättar privatpersoner emellan, och du vänder du dig lämpligast till en juristbyrå för rådgivning.

Kontaktuppgifter till handläggare

Överförmyndarnämndens ärenden fördelas efter första bokstaven på huvudmannens efternamn.
Handläggare Begynnelsebokstav
Ann-Catrine Forsberg A, O, Q, R, U, V, X, skyddade personuppgifter
Linda Halvarsson B-F
Emma Prahl I, J, K, T
Sandra Johansson L, M, N
Camilla Marjamaa P, S
Joakim Rolf G, H, W, Y-Ö 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den