Omsorg och hjälp

Handikapp, funktionsnedsättning

Tre ungdomar klyver ved på Odlingsbergs dagliga verksamhet.
Tre ungdomar klyver ved på Odlingsbergs dagliga verksamhet.

Du som har en fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få hjälp från Karlstads kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Om du vill ansöka om stöd och hjälp kan du vända dig till kommunens LSS handläggare. Du når dem via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00. Du kan också ansöka om vissa insatser direkt på hemsidan via vår e-tjänst.

Ansök om LSS-insatser via e-tjänst


Våra garantier

Välkomstsamtal

Ett välkomstsamtal är ett samtal mellan dig och den personal som ansvarar för att utföra den hjälp och det stöd du blivit beviljad. Vi berättar om verksamheten och du får tillfälle att ställa frågor till oss. Vi gör tillsammans med dig en planering för hur din hjälp och ditt stöd ska utföras.

Läs hela garantin om välkomstsamtal

Genomförandeplan, en plan över hur din hjälp och ditt stöd ska utföras

Genomförandeplanen är en planering för hur den hjälp och det stöd som du är beviljad ska utföras. Du ska vara delaktig och vi upprättar genomförandeplanen tillsammans med dig.

Läs hela garantin om genomförandeplan

Träffa din kontaktpersonal regelbundet

Din kontaktpersonal utses i den personalgrupp som hjälper eller stödjer dig. Information om vem som är utsedd och vad som ingår i uppdraget meddelas inom en vecka från att hjälpen och stödet har startat.

Läs hela garantin om att träffa din kontaktpersonal regelbundet

Vi vill respektera dig i ditt hem

När vi besöker dig ska vi respektera att vi kommer in i ditt hem. Det innebär att vi bland annat frågar om vi kan komma in om du har besök, att vi talar om vem vi är när vi kommer och frågar eller berättar innan vi öppnar skåp och lådor.

Läs hela garantin om att vi respekterar dig i ditt hem

Handläggningstider inom vård och omsorg

När ansökan om hjälp och stöd kommer in handlägger vi den så fort vi kan. Tiden från ansökan till beslut varierar beroende på vad du ansöker om.

Läs hela garantin om handläggningstider inom vård och omsorg

Kontakt inom två veckor efter LSS-beslut

Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om stöd och service enligt LSS. Det kan handla om behov av personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösare i hemmet, korttidsvistelse, daglig verksamhet samt boende för barn, unga och vuxna.

Läs hela garantin om kontakt inom två veckor efter LSS-beslut

Du behöver bara ta en kontakt

Om du behöver prata med en handläggare eller annan personal inom vård- och omsorgsförvaltningen ska du inte behöva ringa flera samtal för att komma fram till rätt person utan det ska räcka med att du tar en kontakt.

Läs hela garantin om en kontakt

Namnskylt och tjänste-ID hos personal

Personalen som hjälper och stödjer dig i ditt hem har en namnskylt med kommunens eller företagets namn eller symbol. Namnskylten och ett tjänste-ID, ett kort som identifierar att personen arbetar inom vård och omsorg, ska bäras väl synligt när personalen är i tjänst.

Läs hela garantin om namnskylt och tjänste-ID hos personal

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den