Omsorg och hjälp

Funktionsnedsättning, handikapp

En medarbetare och kund med funktionsnedsättning målar akvarell tillsammans utomhus.
Daglig verksamhet är en av insatserna som du kan ansöka om inom LSS.

Du som har en fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få hjälp från Karlstads kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Om du vill ansöka om stöd och hjälp kan du vända dig till kommunens LSS handläggare. Du når dem via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00. Du kan också ansöka om vissa insatser direkt på hemsidan via vår e-tjänst.

Ansök om LSS-insatser via e-tjänst.

Ansök om LSS-insatser via blankett

Uppdaterad den