Handikapp, funktionsnedsättning

Daglig verksamhet

Om du har en funktionsnedsättning och omfattas av LSS kan du få ett beslut om att delta i daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten kan vara i en gruppverksamhet med uppgifter som du finner meningsfulla. Det kan också vara uppgifter som kan likna ett arbete såväl i grupp som på en företagsplacerad daglig verksamhet.

I Karlstads kommun kan vi idag erbjuda ca 20 olika gruppverksamheter och därtill har vi samarbeten med olika företag. Exempel på uppgifterna i daglig verksamhet kan vara sortering - och monteringsuppgifter, vaktmästeriliknande uppgifter, bild & form, musik & teater, hushållsuppgifter och caféverksamhet.

Olika former av daglig verksamhet

Vilken daglig verksamhet du kan få beror på dina förmågor och vilket stöd du behöver, samt vilka platser som finns lediga. Du kan alltid lämna önskemål om vilket eller vilka dagliga verksamheter du helst vill ha. Vi försöker alltid, i möjligaste mån, erbjuda dig en plats på någon av de dagliga verksamheter som du önskat. Några av verksamheterna riktar sig specifikt till personer med autismspektrumtillstånd.

Hitta och jämför alla dagliga verksamheter.

Gruppverksamhet

Runt om i Karlstad finns gruppverksamheter med olika inriktningar som kan matchas utifrån dina intressen. Här kan man vara oavsett om man har små eller stora behov av stöd. På gruppverksamheterna finns personal som stöttar, vägleder och ser till att det finns meningsfulla uppgifter att utföra. Inriktningarna kan vara alltifrån lantbruk och trädgård till kreativa verksamheter med skapande, musik och dans.

Företagsgrupp

På ett tiotal företag i Karlstad finns daglig verksamhets företagsgrupper. Du kan ha daglig verksamhet på en företagsgrupp om du har små till medelstora behov av stöd och är relativt självständig. Där ingår du i en grupp med flera andra tillsammans med den ordinarie personalen på företaget. På företaget finns en personal från kommunen som är handledare för hela företagsgruppen. Hen ser till att alla har det bra och vet vad som ska göras.

Företagsplats

Om du har mindre behov av stöd och är självständig i din vardag så kan du få daglig verksamhet på ett företag. På företaget så stöttar du verksamheten med vissa uppgifter. På företaget finns en utsedd person som är din handledare och som ansvarar för att du vet vad du ska göra.

Så här gör du för att ansöka om daglig verksamhet

Du kan ansöka om daglig verksamhet genom att fylla i en blankett eller göra en e-tjänstansökan direkt på hemsidan.

Ansök via e-tjänst

För att ansöka via vår e-tjänst så fyller du i dina uppgifter direkt på hemsidan. E-tjänsten kräver att du som fyller i ansökan har e-legitimation. Ansökan kan göras antingen av dig själv eller via vårdnadshavare, god man eller förvaltare.

Ansök om daglig verksamhet via e-tjänst.

Ansök via blankett

För att ansöka om daglig verksamhet via blankett fyller du i formuläret "Ansökan om LSS insatser" och skickar till:

Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret
651 84 Karlstad

Ansökan om insatser LSS

Du kan också kontakta din LSS-handläggare via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Vad händer sedan?

När din ansökan har kommit in till kommunen gör LSS-handläggaren en utredning. Inom tre månader får du ett beslut där det står om du kommer att få daglig verksamhet (bifall) eller inte (avslag).

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

All information om hur du går tillväga för att överklaga hittar du här.

Du som får ett beslut på daglig verksamhet

När du får ett beslut om daglig verksamhet blir du kontaktad av en verksamhetssamordnare. Verksamhetssamordnaren hjälper dig att få en plats som passar dig utifrån dina intressen och behov av stöd.

För att det ska bli så bra som möjligt för dig har du först en prövoperiod. Det är för att se om platsen stämmer överens med dina behov. Ibland kan det innebära att du kan få byta plats. 

Hitta och jämför alla dagliga verksamheter.

Resor

Om du har behov av stöd att ta dig till och från daglig verksamhet kan du söka hjälp med transport via verksamhetssamordnarna. Transport är till för personer med funktionsnedsättning som inte kan åka kommunalt eller på egen hand ta sig till och från daglig verksamhet. Transporten utförs av taxiutbildad personal vid teknik och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun. För att få beslut om transporthjälp görs först en funktionsbedömning.

Ersättning och kostnader

Daglig verksamhet är inte ett arbete. Du får inkomst via försäkringskassan i form av aktivitetsersättning eller sjukersättning. De dagar du är på daglig verksamhet registreras din närvaro. Du får en mindre summa pengar i slutet av varje månad som kallas habiliteringsersättning. Ersättningen är inte en lön och räknas inte som inkomst när du ska deklarera.

Du kan läsa mer om aktivitetsersättning och sjukersättning på Försäkringskassans hemsida.

Habiliteringsersättning

Habiliteringsersättningen är 47 kr /dag om du deltar på daglig verksamhet fyra timmar eller mer. Om du deltar på daglig verksamhet mindre än fyra timmar är ersättningen är 33 kr /dag.

Matkostnad

Lunchen och resorna till och från daglig verksamhet betalar du själv.

Om du vill beställa lunch kan du göra det till en kostnad av 54 kr/ dag eller välja att ta med egen matlåda.

Resor till och från daglig verksamhet med buss eller transport

Du som klarar att åka buss köper lämpligt busskort på Karlstadsbuss.

Du som behöver transport betalar på faktura enligt Karlstadsbuss taxa:

Hel Månad (30 dagar)/ Närvaro 11 dagar eller mer

Vuxen 26-64 år 670 kr
Ungdom 20-25 år 485 kr
Skolungdom 0-19 år 400 kr

14 dagar / Närvaro 6-10 dagar

Vuxen 26-64 år 390 kr
Ungdom 20-25 år 290 kr
Skolungdom 0-19 år 225 kr

Enkelresa/ Närvaro 1-5 dagar

Vuxen 26-64 år 26 kr
Ungdom 20-25 år 24 kr
Skolungdom 0-19 år 16 kr

Resor till och från daglig verksamhet med Värmlandstrafik

Originalkvittot ska lämnas in tillsammans med närvarolistan. Mellanskillnaden av summan på kvittot och kostnaden för Karlstadsbuss månadskort utbetalas till dig. Närvaron måste dock uppgå till minst 8 dagar på en 4 veckors period för att mellanskillnaden ska betalas ut.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den