Handikapp, funktionsnedsättning

Karlstads kommuns fritidsverksamhet (LSS)

Karlstads kommuns fritidsverksamhet jobbar med kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning (LSS). Hos oss finner du ett stort utbud av aktiviteter och mötesplatser.

Fritidsverksamheten vänder sig till dig som är ungdom och äldre, bor i Karlstads kommun och behöver extra stöd. 

Vi hjälper dig att finna dina intressen. Målsättningen är att du ska ha en bra och meningsfull fritid.

För dig som behöver särskild anpassad fritid kompletterar vi det allmänna kultur- och fritidsutbudet med egna aktiviteter.

Uppdaterad den