Handikapp, funktionsnedsättning

Personlig assistans

Om du har en funktionsnedsättning och behöver mycket omfattande praktiskt stöd kan du få hjälp av en eller flera personliga assistenter. Du kan till exempel få hjälp med att äta, klä av och på dig, sköta din hygien eller kommunicera med andra.

I Karlstads kommun drivs den kommunala personliga assistansen av en entreprenör. Om du vill kan du välja att istället få ekonomiskt stöd.

Då kan du anlita ett kooperativ eller privat bolag eller själv vara arbetsgivare för assistenten eller assistenterna.

Så här gör du för att ansöka om personlig assistans

Du kan ansöka om personlig assistans genom att fylla i en blankett eller göra en e-tjänstansökan direkt på hemsidan. Du kan också vända dig till kommunens LSS-handläggare via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Ansök via e-tjänst

För att ansöka via vår e-tjänst så fyller du i dina uppgifter direkt på hemsidan. E-tjänsten kräver att du som fyller i ansökan har e-legitimation. Ansökan kan göras antingen av dig själv eller via vårdnadshavare, god man eller förvaltare.

Ansök om personlig assistans via e-tjänst

Ansök via blankett

För att ansöka om personlig assistens via blankett fyller du i formuläret "Ansökan om LSS insatser" och skickar till:

Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret
651 84 Karlstad

Ansökan om LSS insatser.pdf

Assistansersättning

Om du behöver mer hjälp än 20 timmar per vecka kan du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan. Mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida.

Vad händer sedan?

När din ansökan har kommit in till oss startar LSS-handläggaren en utredning. Under förutsättning att vi fått in de uppgifter som vi behöver får du ett beslut inom tre månader. I beslutet står det om du kommer att få insatsen beviljad (bifall) eller inte (avslag).

Om du beviljas personlig assistans, har du rätt att välja assistansutförare.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

All information om hur du går tillväga för att överklaga hittar du här.

Om du väljer kommunen

Vår ambition är att du som väljer kommunen som assistansanordnare alltid får ditt stöd av en assistent som är känd för dig. Du deltar själv i rekryteringen av dina assistenter. Du har även ett stort inflytande över hur insatsen utförs. 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den