Hjälp i hemmet

Hemtjänst

Om du har svårt för att klara dig själv i hemmet kan du ansöka om hemtjänst. Det är ditt behov som styr hur och när tjänsten utförs.

Det här kan du få hjälp med

  • Personlig omvårdnad
  • Skötsel i hemmet, exempelvis städning och tvätt
  • Inköp och ärenden, exempelvis apoteksärenden och inköp av dagligvaror
  • Matdistribution, hemleverans av kylda matlådor

Hemtjänsten är biståndsbedömd och kan också kompletteras med andra tjänster i hemmet, exempelvis trygghetslarm och fixarservice.

Ansök om hemtjänst

För att ansöka om hemtjänst tar du kontakt med kommunens biståndsbedömare. Du når dem via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Förenklad ansökan via e-tjänst

Om du är 68 år eller äldre kan du också ansöka via vår förenklade ansökan.

Den förenklade ansökan innebär att du kan ansöka om vissa hemtjänstinsatser direkt på webben. Du ansöker då om vad du behöver hjälp med, lämnar uppgifter om dina inkomster och väljer vem som ska utföra hemtjänsten.

E-tjänsten - Förenklad ansökan om vissa hemtjänstinsatser

Vad händer sedan?

När din ansökan har kommit in till kommunen görs en individuell bedömning. Inom två veckor får du ett beslut där det står om du kommer att få hemtjänst (bifall) eller inte (avslag).

Val av utförare

Om du beviljas hemtjänst kommer du att få välja vem du vill ska utföra hemtjänsten. Du kan när som helst byta hemtjänstutförare.

Hitta och jämför alla hemtjänstutförare.

Läs mer om hemtjänstvalet.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

Vid överklagan fyller du i vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

All information om hur du går tillväga för att överklaga hittar du här.

Avgifter för hemtjänst

Det finns en maxtaxa vilket innebär att du, oavsett hur mycket hjälp du får aldrig betalar mer än 2.359 kronor per månad exklusive matkostnader. Avgiften påverkas också av dina inkomster och din hyra. Det innebär alltså att den kan vara lägre.

Avgiften debiteras i efterskott och betalningstiden är 30 dagar. Gifta makar får varsin faktura om båda har hemtjänst.

Alla avgifter och förbehållsbeloppets storlek är grundat på prisbasbeloppet (52 500 kr för år 2023) och justeras årligen.

Insatser från privat sektor

Vissa insatser finns även att tillgå via den privata sektorn. Exempelvis städinsats. I vissa fall kan då avgiften skilja sig åt då det finns möjligheter att på den privata sektorn nyttja rut-avdraget.

Uppdaterad den