Hjälp i hemmet

Valbara tjänster

Vill du klara dig själv hemma? Du som är i behov av stöd har nu möjlighet att välja hur du vill att din hjälp utförs. Förutom traditionell hemtjänst med fysiska besök erbjuder kommunen ett flertal valbara tjänster som innebär att du med hjälp av teknik får möjlighet att bli mer självständig.

Genom att använda teknik kan du bli helt eller delvis självständig i vissa moment, många gånger ger tekniken en ökad flexibilitet då du inte är beroende av att någon kommer till dig för att du ska få den hjälp du behöver.

I dagsläget erbjuder vi:

Du som vill ansöka om en valbar tjänst gör det genom att ta kontakt med biståndsbedömare via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00. 

Uppdaterad den