Välfärdsteknik och digitala tjänster

Visningsmiljöerna på Resurscentrum

Visningsmiljö som visar ett sovrum med olika hjälpmedel.

I visningsmiljöerna på Resurscentrum hittar du både analoga och digitala lösningar som underlättar vid måltid, förflyttning, påklädning, kommunikation samt andra vardagliga aktiviteter. 

I visningsmiljön visas produkter som underlättar vid fysiska såväl som kognitiva nedsättningar samt syn- och hörselnedsättningar.

Som besökare får du möjlighet att klämma, känna och prova produkterna. Du får professionella råd, tips och hjälp av våra arbetsterapeuter.

Hitta smarta saker direkt på webben

Visningsmiljöerna har också en digital ingång där du kan upptäcka delar av utbudet. Här hittar du den digitala visningsmiljön

Trygghetsbesök 

Vi arbetar aktivt med folkhälsa och vill inspirera till ett aktivt liv med ökad självständighet, genom bland annat Trygghetsbesök.

Trygghetsbesök erbjuds av legitimerad arbetsterapeut till alla nya kunder med trygghetslarm och kunder med fallavvikelser som inte har andra insatser som till exempel hemtjänst eller hälso-sjukvård.

Tanken med våra trygghetsbesök är att bibehålla och stärka resurser och självständighet, samt ge enklare tips och råd som kan öka säkerhet och trygghet inom vardagliga aktiviteter. Vid identifierad risk för ohälsa förmedlas du till rätt vårdinstans.

Besöket är gratis

Trygghetsbesöket bokas i samråd med kund efter beviljad Trygghetslarm, är helt gratis och anhöriga eller andra närstående är välkomna att delta vid besöket.

Kontakt

Har du frågor om smarta produkter, trygghetsbesök eller vill boka ett besök? Kontakta oss på telefon 054-540 52 53 eller via e-post visningsmiljoerna@karlstad.se.

Informationsblad om visningsmiljöerna

Informationsblad Visningsmiljöerna 2022.pdf

Öppettider

  • Tisdag klockan 10.00–12.00
  • Onsdag klockan 13.00–15.30
  • Torsdag klockan 10.00–12.00

Besöksadress

Resurscentrum, Rosenbadsgatan 2, 652 26 Karlstad

Uppdaterad den