Omsorg och hjälp

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Det finns flera typer av stöd du kan få i vardagen. Du kan bland annat anpassa din bostad, låna eller hyra hjälpmedel samt söka om habilitering eller rehabilitering.

 

Uppdaterad den