Hjälpmedel och bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad. Du ska bo där permanent och behovet ska vara långvarigt eller bestående. Det är du som beställer själva arbetet och ansvarar för att få det utfört.

Bostadsanpassningsbidraget ska ge dig som har en funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv. Du kan få bidrag till åtgärder både inom- och utomhus. Du får inte bidrag om åtgärden hör till normalt underhåll eller beror på byggnadstekniska brister.

Så söker du bostadsanpassningsbidrag

Du måste göra en ansökan för att få bostadsanpassningsbidrag. Du kan antingen använda e-tjänsten eller fylla i blanketten.

E-tjänst för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Handlingar som du ska bifoga ansökan

För att kunna handlägga din ansökan behöver vi få in:

  • Ett intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder du sökt är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.
  • En kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning för åtgärderna.
  • En beskrivning av sökta åtgärder, ritningar och teknisk beskrivning (vid mer omfattande åtgärder).

Behövs fastighetsägarens medgivande?

Bor du i en hyresrätt måste fastighetsägaren alltid godkänna att åtgärden får utföras. Bor du i en bostadsrätt ska bostadsrättsföreningen godkänna åtgärder som ska utföras på fasader, i trapphuset och omgivningen utanför huset.

Bor det någon annan i bostaden eller äger eller hyr du den med någon annan som har nyttjanderätt? I så fall ska även den personen godkänna åtgärden. Godkännandet ska var skriftligt.

Kan du få bostadsanpassningsbidrag när du bygger nytt?

När du ska bygga nytt eller renovera kan du få bidrag om du har skäl för att få din bostad utformad utifrån särskilda behov.

Observera att grundkravet för tillgänglighet ska vara uppfyllt. Bidrag kan eventuellt beviljas för åtgärder utöver grundkravet, om de måste utföras med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Du kan läsa mer om grundkraven i plan- och bygglagen och Boverkets byggregler BBR, kap 3.

Kan du få bostadsanpassningsbidrag om du flyttar?

Ja, det får du om du väljer en bostad som är lämplig för dig och din funktionsnedsättning. Väljer du en bostad som kommunens teknik- och fastighetsnämnd inte tycker är lämplig kan du endast få bidrag för mindre åtgärder.

Kan du få bostadsanpassningsbidrag för service och reparation?

Ja, bidrag lämnas för reparation, service och besiktning av tekniskt avancerad utrustning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

Du som beviljas bostadsanpassningsbidrag till tekniskt avancerad utrustning blir ägare till den utrustning som du fått bidrag för och med detta följer ett ansvar att bevara utrustningens funktion enligt tillverkarens instruktioner. När anpassningen, exempelvis en hiss eller en automatisk dörröppnare, är installerad i ditt hem är du ägare av den. Då gäller konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

Vid fel eller reparationsbehov ska du själv kontakta installatören eller annan entreprenör med lämpligt kompetens

Blankett för ansökan om reparation och service

Kan du söka återställningsbidrag?

Fastighetsägare till flerbostadshus kan söka återställningsbidrag. Ägare till småhus kan inte söka återställningsbidrag.

E-tjänst för ansökan om återställningsbidrag

Blankett för ansökan om återställningsbidrag

Överklagan

Du kan överklaga teknik- och fastighetsnämndens beslut till Förvaltningsrätten, genom att skicka överklagan till oss. Vi vidarebefordrar den och alla andra handlingar till Förvaltningsrätten.

Kontakt

För mer information och hjälp kring din ansökan kan du kontakta en bostadsanpassningshandläggare via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Mer information

Här kan du läsa Boverkets digitala handbok om bostadsanpassningsbidraget

Fakta om bostadsanpassningsbidrag

Bostadscenter.se - en hemsida med allt du behöver veta om bostadsanpassning.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den