Hjälpmedel och bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag, som är ett ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad. 

Så funkar bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget ska ge dig som har en funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv. För att kunna söka bidraget ska du bo i din bostad permanent och behovet ska vara långvarigt eller bestående. Du kan få bidrag till åtgärder både inom- och utomhus. Du får inte bidrag om åtgärden hör till normalt underhåll eller beror på byggnadstekniska brister.

Efter att du fått ditt bidrag beviljat är det du själv som beställer arbetet och ansvarar för att få det utfört.

Så söker du bostadsanpassningsbidrag

För att få bostadsanpassningsbidrag ska du först skicka in en ansökan. Du kan antingen använda e-tjänsten eller fylla i blanketten.

E-tjänst för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Handlingar som du ska skicka in

När du skickar in din ansökan ska du även skicka in:

  • Ett intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder du sökt är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.
  • En kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning för de åtgärder du önskar göra.
  • En beskrivning av de åtgärder du sökt samt ritningar och teknisk beskrivning (vid mer omfattande åtgärder).

Behövs fastighetsägarens medgivande?

Om du bor i en hyresrätt måste fastighetsägaren alltid godkänna att åtgärden får utföras. Bor du i en bostadsrätt ska bostadsrättsföreningen godkänna åtgärder som ska utföras på fasader, i trapphuset och omgivningen utanför huset.

Bor det någon annan i bostaden eller äger eller hyr du den tillsammans med någon annan? I så fall ska även den personen godkänna åtgärden. Godkännandet ska vara skriftligt och skickas in tillsammans med din ansökan.

Kan du få bostadsanpassningsbidrag när du bygger nytt?

När du ska bygga nytt eller renovera kan du få bidrag om du har skäl för att få din bostad utformad utifrån särskilda behov. Observera att grundkravet för tillgänglighet ska vara uppfyllt. Bidrag kan eventuellt beviljas för åtgärder utöver grundkravet, om de måste utföras med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Läs mer om grundkraven för bostadsanpassning i plan- och bygglagen.

Läs mer om grundkraven för bostadsanpassning i Boverkets byggregler BBR, kap 3.

Kan du få bostadsanpassningsbidrag om du flyttar?

Ja, det får du om du väljer en bostad som är lämplig för dig och din funktionsnedsättning. Om bostaden inte är lämplig utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag, kan du endast få bidrag för mindre åtgärder. Är du osäker på vad som gäller för just din bostad inför flytt kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan. 

Kan du få bostadsanpassningsbidrag för service och reparation?

Ja, du kan söka bidrag för reparation, service och besiktning av tekniskt avancerad utrustning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

När anpassningen, exempelvis en hiss eller en automatisk dörröppnare, är installerad i ditt hem är du ägare av den. Då gäller konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. I och med det blir du också ansvarig för att bevara utrustningens funktion enligt tillverkarens instruktioner. 

Vid fel eller reparationsbehov ska du själv kontakta installatören eller annan entreprenör med lämpligt kompetens

Blankett för ansökan om reparation och service

Kan du söka återställningsbidrag?

Fastighetsägare till flerbostadshus kan söka återställningsbidrag. Återställningsbidrag innebär ett ekonomiskt bidrag för att återställa en tidigare tillgänglighetsanpassad bostad, alltså ta bort tillgänglighetsanpassningen. Ägare till småhus eller bostadsrätt kan inte söka återställningsbidrag.

E-tjänst för ansökan om återställningsbidrag

Blankett för ansökan om återställningsbidrag

Överklagan

Du kan överklaga teknik- och fastighetsnämndens beslut till förvaltningsrätten. Du gör det genom att skicka överklagan till oss så vidarebefordrar vi överklagan den och tillhörande handlingar till förvaltningsrätten.

Kontakt

Vill du ha mer information eller hjälp med din ansökan kan du kontakta en bostadsanpassningshandläggare via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Mer information om bostadsanpassning

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag i Boverkets digitala handbok.

Läs mer om bostadsanpassning på Bostadscenter.se.

Läs mer om bostadsanpassing i Karlstads kommuns folder om bostadsanpassningsbidrag

Uppdaterad den