Hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag, till exempel en rollator, rullstol eller duschpall.

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att klara dina dagliga aktiviteter kan du vara i behov av ett hjälpmedel. Kommunen ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel för vuxna, till exempel manuell rullstol, rollator, badbräda och toalettförhöjare.

INGEN UTHYRNING 9 JUNI
Tisdag 9 juni är hjälpmedelsverksamheten på planeringsdag hela dagen. Den dagen är receptionen stängd och därmed sker ingen uthyrning. Du kan däremot lämna tillbaka hjälpmedel eftersom lokalen är upplåst som vanligt. Telefonsvarare kommer att lyssnas av när personal är åter.

Så här gör du för att anmäla behov av hjälpmedel

Du kontaktar kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut genom att ringa till Kontaktcenter på 054-540 00 00. Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut gör ett hembesök hos dig och gör en bedömning av dina behov.

Om du har behov av hjälpmedel så förskriver arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut hjälpmedel. En förskrivning innebär att prova ut, anpassa och ge val till lämplig produkt, informera, instruera och träna, följa upp och utvärdera funktion och nytta. Allt dokumenteras i journal och innebär att du blir patient inom hälso- och sjukvården.

Om hjälpmedlet inte fungerar som det var tänkt i din vardag kontaktar du den ansvariga arbetsterapeuten/sjukgymnasten/fysioterapeut.

Avgifter för hjälpmedel

Om arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut bedömer att du har rätt till ett eller flera hjälpmedel kan du låna dessa kostnadsfritt. Du betalar dock för hembesöket enligt ordinarie taxa för hemsjukvård.

Gemensam nämnd i Värmland

Landstinget och kommunerna i Värmland samverkar i en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland. Nämnden beslutar vilka hjälpmedel som kan förskrivas oavsett var i Värmland du bor.

Läs mer om Hjälpmedelsnämnden på Region Värmlands webbplats.

Hyra vid behov av hjälpmedel vid tillfällig funktionsnedsättning/skada

Om utprovning inte kräver hälso-och sjukvårdens kompetens (arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast) kan du hyra hjälpmedel från kommunen under en kortare period, max fyra månader. Detta gäller vid tillfällig funktionsnedsättning/skada. Du kan till exempel ha brutit något ben, genomgått en operation eller liknande och märker att du behöver någon form av hjälpmedel för att klara av vardagen lättare. De hjälpmedel du kan hyra är:

 • Manuell rullstol och transportrullstol
 • Arbetsstol
 • Portabel ramp
 • Duschpall
 • Toaförhöjning
 • Förhöjningsklossar till säng
 • Rollator
 • Gåstativ
 • Glidlakan
 • Badbräda

Hyra vid behov av hjälpmedel, exempelvis till fritidsboende, vid resa eller annan tillfällig aktivitet

Under förutsättning att hjälpmedel finns att tillgå på Hjälpmedelsverksamheten kan du hyra:

 • Manuell rullstol och transportrullstol
 • Portabel ramp
 • Duschpall
 • Toaförhöjning
 • Förhöjningsklossar till säng
 • Gåstativ
 • Rollator
 • Säng
 • Personlyft
 • Portabel rese-dusch/toastol
 • Portabel rese-lyft

Transport av hyrda hjälpmedel

Utkörning och hämtning av hjälpmedel är i första hand ditt eget ansvar, tjänsten kan tillhandahållas av hjälpmedelsverksamheten mot avgift i mån av tid. Tjänsten är dock obligatorisk för hjälpmedel som kräver speciell hantering, exempelvis sängar.

Ditt ansvar för dina hjälpmedel

Du har ansvar för de hjälpmedel du lånar av kommunen och kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet tappas bort eller förstörs genom ovarsam hantering.

Om ditt behov av hjälpmedlet förändras eller upphör, meddela detta till Karlstads kommuns hjälpmedelsverksamhet. Du ska även kontakta hjälpmedelsverksamheten om du avser att flytta utanför kommunen.

Om något fel uppstår med ditt hjälpmedel ska du göra en felanmälan.

Ditt ansvar

 • Följa hjälpmedlets bruksanvisning samt de instruktioner och anvisningar som du fått.
 • På egen hand, eller med hjälp av annan person, sköta och förvara hjälpmedlet på ett ansvarsfullt sätt.
 • Inte låna ut, hyra ut, sälja eller på annat sätt avyttra lånat hjälpmedel.
 • Kontakta ansvarig förskrivare om ditt behov förändras.
 • Vända dig till Hjälpmedelsverksamheten om något fel uppstår med ditt hjälpmedel.
 • Kontakta oss om ditt hjälpmedel skadats, tappats bort eller blivit stulet.
 • Informera oss om tillbud/olycka i samband med användandet av hjälpmedlet.
 • Meddela oss om du avser flytta utanför kommunen.

Skada och försäkringar

 • Om hjälpmedlet skadas vid transport, till exempel vid flygresa, ska detta anmälas till transportbolaget. Transportskada ersätts inte av landsting eller kommun.
 • Om du har ett hjälpmedel som är stöldbegärligt är det viktigt att du ser över ditt eget försäkringsskydd.
 • Du kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet tappas bort eller förstörs genom ovarsam hantering.

Felanmälan

Om ditt hjälpmedel går sönder kontaktar du Hjälpmedelsverksamheten på telefon 054-540 59 01. Helgfria vardagar klockan 08.00-11.00, övrig tid telefonsvarare.

Återlämning

De hjälpmedel som du använder är ett lån från kommunen och de ska återlämnas när du inte längre behöver dem. Du ansvarar själv för återlämningen. Vid problem kontaktar du Hjälpmedelsverksamheten.

Kom ihåg att alltid rengöra hjälpmedlen innan de återlämnas.

Kontakt

Hjälpmedelsverksamheten finns på Ramgatan 7, 653 41 Karlstad. Telefon 054-540 58 50.

Öppettider

Helgfria vardagar, klockan 10.00-16.00. Klockan 12.00-13.00 är det endast öppet för självbetjäning vid återlämning av hjälpmedel.

Köpa egna hjälpmedel

Om du vill köpa ditt eget hjälpmedel finns det många bra produkter i öppen handel som kan fungera som hjälpmedel. Hjälpmedel har också blivit mer tillgängliga genom att de flesta företag har produktkataloger och hemsidor där man kan beställa hjälpmedel själv. Priset varierar beroende på vad det är för hjälpmedel.

Visningsmiljöer

På Resurscentrum på Rosenbadsgatan 2 finns det visningsmiljöer där du kan hitta smarta produkter, vardagsteknik och välfärdsteknik som underlättar din vardag. Där finns smarta lösningar som du själv kan köpa i butik eller beställa på nätet. Det kan till exempel vara smarta produkter som underlättar vid måltider, hygien och andra vardagliga sysslor.

Här hittar du information om visningsmiljöerna.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den