Invandring och integration

Ensamkommande barn och unga

Parkleken Karmen

Karlstads kommun tar emot ensamkommande barn och unga under 18 år som kommer till Sverige utan att ha någon förälder eller annan vuxen med sig. De kommer antingen som asylsökande eller genom kvotmottagande.

Det är socialtjänstlagen som styr det ansvar den kommun har som tar emot ensamkommande barn och unga och innebär att kommunen:

  • utreder barnets behov,
  • fattar beslut om insatser,
  • ordnar ett lämpligt boende för stöd och omsorg,
  • och ser till att barnet erbjuds skolundervisning.

Socialtjänsten gör en utredning kring vilka insatser barnet behöver. I Karlstad utreds barnens behov enligt bedömningssystemet, Barns Behov i Centrum (BBiC) och det finns god tillgång till olika öppna insatser som kan tillgodose barnens och ungdomarnas individuella behov, exempelvis Familjehuset som har en bred kompetens.

De ensamkommande barn och unga som kommer genom Sveriges kvotmottagande har redan vid ankomst ett permanent uppehållstillstånd.

Vill du hjälpa till?

Asylsökande barn ska ha en god man. Om barnet får uppehållstillstånd får de en särskilt förordnad vårdnadshavare. Barn som kommer genom kvotmottagandet ska ha en särskilt förordnad vårdnadshavare direkt.

Läs mer om vad det innebär att vara tillfällig vårdnadshavare eller god man.

Uppdaterad den