Hjälp med omvårdnad, trygghet och uppfostran

Vårdnadshavare och god man

Människor sitter på en bänk
Vill du bli särskild förordnad vårdnadshavare?

När ensamkommande unga fått uppehållstillstånd ska han eller hon ha en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Tillfällig vårdnadshavare

När ensamkommande barn fått uppehållstillstånd ska hen ha en tillfällig vårdnadshavare, en så kallad särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vad gör en tillfällig vårdnadshavare?

Den som utses till  tillfällig vårdnadshavare har ansvar för att barnet får det hen behöver fram till 18 års-dagen. Barnets boende sköter den dagliga omsorgen. Den tillfällige vårdnadshavaren har ansvar för barnets ekonomi och myndighetskontakter. Exempelvis ska den tillfällige vårdnadshavaren regelbundet ansöka om ekonomiskt stöd för barnet, ansvara för den ekonomiska planeringen med hushållsbudget och sparande.

Tillsammans med boendepersonal håller den tillfälliga vårdnadshavaren i kontakter med sjuk- och tandvård. Den tillfälliga vårdnadshavaren ska även delta i möten med barnets socialsekreterare och kontaktpersoner i boendet samt vara med på föräldramöten och utvecklingssamtal i skolan. Skulle en familjeåterförening bli aktuell ska den tillfälliga vårdnadshavaren hjälpa till med det.

Intresseanmälan särskild förordnad vårdnadshavare.

Skicka din intresseanmälan till Avdelningen för nyanlända, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Folder särskild förordnad vårdnadshavare för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn som inte har uppehållstillstånd ska ha en god man som företrädare. Gode mannen företräder barnet både som vårdnadshavare och förmyndare men ersätter inte en förälder. Socialnämnden har underhållsskyldigheten och den dagliga omvårdnaden.

Vad gör en god man?

Gode mannen ska se till att barnet får det stöd som hen behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige. Exempelvis ska en god man hjälpa till i kontakten med Migrationsverket och ansöka om uppehållstillstånd (om inte det offentliga biträdet gjort det). Som god man  förväntas du delta i asylutredningssamtal, som normalt sker i Göteborg.

Gode mannen ska även ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd) samt se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när hen behöver det. Den gode mannen ska även besöka barnet i boendet och se till att hen har det bra där.

Hur blir jag god man?

Du som vill bli god man skickar in din intresseanmälan till överförmyndarenheten. När vi fått in din intresseanmälan kontrollerar vi om du förekommer i socialtjänstens register, har några betalningsanmärkningar eller finns med i belastningsregistret. Inom någon/några veckor bjuder vi sedan in till en personlig träff på cirka trettio minuter med en av våra handläggare.

Därefter måste du genomgå Migrationsverkets och SKL:s webbaserade utbildning för goda män. Du kommer sedan att bli kallad till ett informationssamtal med handläggare på överförmyndarnämnden. Efter det får du veta om du får uppdraget som god man eller inte.

Skicka in din intresseanmälan via e-tjänst eller via en blankett.

E-tjänst

Intresseanmälan god man.

Blankett

Intresseanmälan god man.

Skicka din intresseanmälan till Karlstads - Hammarö överförmyndarnämnd, 651 84 Karlstad.

Välkommen att höra av dig!

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den