Ensamkommande barn och unga

Ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Sveriges riksdag har beslutat om en ny möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för vissa unga vuxna som kom till Sverige som ensamkommande barn. Den så kallade gymnasielagen gör det möjligt för den som har fått avslag på sin asylansökan att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 

För att omfattas av de nya bestämmelserna måste du uppfylla vissa krav. Lagändringen är tillfällig och ansökan togs emot mellan den 1 juli och 30 september 2018.

Reglerna gäller för; 

  • de individer som ansökt om uppehållstillstånd senast 24 november 2015
  • har fyllt 18 år
  • Migrationsverkets beslut om utvisning har fattats, eller annars skulle ha fattats minst 15 månader efter ansökan och tidigast 1 juli 2016
  • befinner sig i Sverige
  • studerar eller har för avsikt att studera på gymnasial nivå.

För ungdomar som fortfarande väntar på beslut från en tidigare ansökan om uppehållstillstånd men som även söker med stöd av nya gymnasielagen har rätt till boende och LMA -ersättning från Migrationsverket. (LMA- Lagen om mottagande av asylsökande) 

För övriga tillståndssökande är grunden att den enskilde har eget ansvar för att ordna sitt boende. Individer inom denna grupp kan, efter individuell behovsprövning, ha rätt till vissa biståndsinsatser alternativt ekonomiskt stöd enligt LMA från socialtjänsten inom Karlstads kommun.

Ungdomen ska vid ansökan om dagersättning enligt LMA visa upp inhibitionsbeslut från Migrationsverket samt ha anmält behov av bistånd enligt LMA till Migrationsverket.

Frågor om ansökan och gymnasielagen

För frågor om ansökan om uppehållstillstånd och gymnasielagen hittar du på Migrationsverkets webbplats. 

Nya gymnasielagen 1 juli till 30 september

Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut 

Frågor om bistånd enligt socialtjänstlagen

Har du frågor om bistånd enligt socialtjänstlagen, kontakta Karlstads kommuns kontaktcenter på 054-540 00 00.

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den