Flyktingmottagande

Integrationsarbetet i Karlstad

Här kan du läsa om kommunens arbete med flyktingmottagandet, bostadsförsörjning och integration samt hur du som privatperson kan göra en insats.

Fler människor på flykt än någonsin

Visste du att fler människor än någonsin är på flykt undan våld och förföljelse i världen. Under 2016 sökte 29 000 människor asyl i Sverige. Motsvarande siffra 2015 var 163 000.

Bild

 

Världen kom till Karlstad hösten 2015

Det fortsätter att komma människor under 2017 men nu i en lugnare takt. Vi vet inte om det kommer att bli ytterligare toppar. Men vi vet att vi behöver skapa bra förutsättningar för de som är här och de som kommer att stanna. Det är ett långsiktigt arbete.

 

Långsiktiga lösningar

 

Det är självklart att vi är med och bidrar så gott vi kan. Karlstads kommun har tagit emot förhållandevis få invandrare i förhållande till vår storlek. Storstadskommunerna har tagit emot störst antal och småkommuner flest i förhållande till folkmängd. Men nu har vi gått in i en annan fas där många som fått uppehållstillstånd flyttar från små till större kommuner, som Karlstad. Vi strävar efter att vara flexibla och rigga oss snabbt till exempel när boenden öppnas och stängs med kort varsel eller nya elever kommer till skolan. Samtidigt arbetar vi med långsiktiga lösningar med t ex mer permanenta boendelösningar för de som fått uppehållstillstånd och möjligheter till praktikplats och arbete.

Mångfald ger tillväxt

Mångfald är en tillgång för att skapa tillväxt. Vi behöver skapa förutsättningar för nyanlända att vilja stanna i Karlstad. Med bra introduktion och SFI blir våra nya Karlstadsbor snabbt värdefull arbetskraft och en tillgång i kommunens utveckling. Värmland har ett stort behov av fler invånare som arbetar, inrikes födda i arbetsför ålder minskar samtidigt som andelen över 80 år ökar. 

 

Aktuellt läge 

Antalet asylsökande i Sverige fortsätter att minska.

Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollerna.

Från den 1 mars 2016 har vi en ny lagstiftning som innebär att alla kommuner måste ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd. Under 2018 ska vi ta emot 104 personer.

Totalt ansvarar vi för cirka 100 barn och unga.

Tillsammans med bostadsbolagen arbetar vi för långsiktiga boendelösningar för de nyanlända som kommer till Karlstad.

Just nu har vi även cirka 450 asylsökande i Karlstads kommun. Av dessa finns cirka 50 på Migrationsverkets boenden i lägenheter,

Kommunens ansvar

Karlstads kommun tar emot ensamkommande barn och unga och har ansvaret för att ordna bostad, skola och stödja dem att komma in i samhällslivet.

För nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd hjälper kommunen till med förskola, skola, bostad och SFI, svenska för invandrare. Inom ramen för svenska för invandrare får de nyanlända även en samhällsutbildning på 60 timmar.

För de som är asylsökande ansvarar kommunen för skola och möjlighet till social integration.

Andra myndigheters ansvar

Migrationsverket ansvarar för mottagande av flyktingar som söker asyl och prövar de asylsökandes rätt till uppehållstillstånd i Sverige.

Arbetsförmedlingen ansvarar för mottagning av flyktingar som fått uppehållstillstånd. Ansvaret innebär att hitta praktik, utbildning eller arbete åt de nyanlända. Arbetsförmedlingen har också hand om de nyanländas försörjning.

Länsstyrelsen i Värmland har också bra information om deras och regionens arbete.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den