Flyktingmottagandet i Karlstad

Frågor och svar om flyktingmottagandet

Här kan du läsa  om hur Karlstads kommun arbetar med den aktuella flyktingsituationen  och hur du kan hjälpa till. 

Varför måste Karlstad ta emot flyktingar?

Det är ett tryck i hela Europa och Sverige med nya asylsökande. Vi tycker att det är självklart att Karlstads kommun är med och bidrar så gott vi kan.

Vilket ansvar har Karlstads kommun för flyktingarna?

För ensamkommande barn och unga har kommunen det fulla ansvaret. Det innebär att ta emot barnet ordna boende, skola, god man och annan omsorg. För de som har fått uppehållstillstånd i Sverige ansvarar kommunen för bostäder, skola, att personerna får lära sig svenska och får kunskap om hur samhället fungerar. När det gäller asylsökande så är det ett statligt ansvar men kommunen ansvarar för att ordna skolgång till asylsökande barn inom en månad och förskola inom fyra månader.

Varifrån kommer flyktingarna?

Den största delen är människor som flytt kriget i Syrien, men det kommer också från Afghanistan, Irak, Eritrea och Somalia.

Vad har grannar till ett boende för möjlighet att påverka och få information?

När kommunen har en fastighet för att själv driva ett boende har de närmaste grannarna möjlighet att lämna synpunkter under bygglovsprocessen, i de fall där detaljplanen för fastigheten måste ändras. Vi strävar efter att så snart som möjligt informera boende i närområdet, för att alla ska få möjlighet att ställa frågor.

Hur många nyanlända med uppehållstillstånd ska Karlstad ta emot under 2018?

Karlstad tar i år emot 114 nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige och blivit placerade i vår kommun. Nyanlända har tillgång till kommunal verksamhet och service, på samma villkor som andra kommuninvånare.

Varför söker kommunen bostäder till de nyanlända som fått uppehållstillstånd?

Karlstad ska ta emot och bland annat finna bostäder åt nyanlända enligt bosättningslagen. För att klara av detta kommer vi behöva lägenheter i varierande storlekar. För oss är det viktigt att skapa långsiktigt hållbara boendelösningar som även underlättar möjligheter till integration. Vi arbetar brett och vänder på varenda sten för att finna lösningar utifrån flera olika målgruppers behov. 

Vad kostar det kommunen att ta emot flyktingar?

För varje flykting som tas emot får kommunen en schablonersättning från staten. Den täcker kostnader för mottagandet och praktisk hjälp vid bosättning, introduktionsinsatser samt merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg, utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering, tolk med mera.

Vart ska jag vända mig om jag vill hjälpa till?

Det finns flera möjligheter för dig som privatperson att hjälpa människor på flykt. Inom kommunen behöver vi främst hjälp med familjehem och uppdrag som god man och särskilt förordnad vårdnadshavare.

Hur kan du bidra?

Refugees Welcome är frivilligorganisationer som hjälper människor på flykt vid ankomsten till Sverige och Karlstad. På deras sidor på Facebook hittar du information om vilka prylar, kläder, hygienartiklar eller annat som det är behov av och när det behövs volontärer.

Refugees Welcome Karlstad

Refugees Welcome Molkom

Uppdaterad den