Flyktingmottagandet i Karlstad

Boenden för nyanlända

Kommunen ansvarar för att ensamkommande barn och ungdomar får bostad antingen i familjehem eller i något av våra boenden. Kommunen ska även se till att de nyanlända med uppehållstillstånd som anvisats till Karlstad får tillgång till en bostad.

De som söker asyl får sitt boende via Migrationsverket. Karlstads kommun vill bygga bra bostäder för alla grupper i samhället.

Boenden för ensamkommande barn och unga

Kommunen har drivit boenden för ensamkommande barn och ungdomar i många år. Behovet av boendeplatser för ensamkommde ungdomar varierar över tid.

Läs mer om ensamkommande barn och unga

Boende för nyanlända med uppehållstillstånd

Sedan i mars 2016 finns en lag som anger hur många nyanlända med uppehållstillstånd som varje kommun ska ta emot. Det är vårt ansvar att hjälpa dem med bostad. Vi behöver därför lägenheter i varierande storlekar. Vi arbetar för att skapa långsiktigt hållbara boendelösningar som även underlättar möjligheter till integration. Därför arbetar vi brett och vänder på varenda sten för att finna lösningar utifrån flera olika målgruppers behov.

Boenden för asylsökande

Migrationsverket ansvarar för boende åt människor som söker asyl. De asylboenden som fanns i Karlstad har stängt. Nu bosätter Migrationsverket de asylsökande i lägenheter istället.

Asylutredningen sker i den kommun där boendet finns. Det ansvar kommunen har är genom de krav Socialtjänstlagen ställer och som kan tillämpas här, exempelvis om barn far illa. 

 

Uppdaterad den