Flyktingmottagandet i Karlstad

Tolkcentralen

Hos oss kan du beställa tolk och vi förmedlar även översättningsuppdrag.

Tolkcentralen förmedlar utbildade och testade kontakttolkar. Vårt upptagningsområde sträcker sig över hela Värmland. Vi tillhör och samarbetar med TSR, Tolkservicerådet, för att kunna erbjuda service även när våra egna tolkar är upptagna. TSR är en branschorganisation för kommunala och offentliga tolkförmedlingar i Sverige.

Vi levererar tjänster till myndigheter och privat sektor. Företrädare för myndigheter har ett ansvar att anlita tolk vid kontakt med personer som inte behärskar svenska språket tillräckligt bra, enligt förvaltningslagens § 13 om rätten till tolk.

Tolketik 

Tolken är en brobyggare mellan dig och din besökare och hjälper er båda så att ett samtal kan komma till stånd.

Våra tolkar är i alla sammanhang objektiva och opartiska. Tolken fungerar som en neutral förmedlare av samtalet i båda riktningarna. Tolken tolkar i jag-form.

Tystnadsplikt

Alla tolkar har tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att tolken inte för vidare vad som sagts före, under eller i anslutning till ett uppdrag.

Våra tolkar är även uppmärksamma på att inte olika jävsituationer uppstår.

På Tolkcentralen arbetar 4,5 heltidsanställda tolkförmedlare och en verksamhetssamordnare. Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Tolkcentralens verksamhet är miljö- och kvalitetscertifierad enlig FR 2000.

Beställning av tolk

Dygnet runt, tel: 054-540 52 99.
E-post:  tolkcentralen@karlstad.se.

Välkommen att använda vår webbportal!

Från och med 9/4 kommer TSR Online, som ni tidigare använt, att uppdateras. Ni kan då inte längre logga in med era nuvarande inloggningsuppgifter. (Detta gäller inte er som redan fått er personliga inloggning).

Här finns möjlighet att själv lägga in bokningar, avboka uppdrag, meddelandeservice, översättningar och kontrollera bokningar samt se prisuppgifter och fakturaunderlag.

En förändring är att det krävs en mejladress för att logga in. Innehavare av denna mejladress blir administratör för ert kundnummer.

Sen kan individuella bokare läggas upp med egna inloggningsuppgifter.

Kontakta oss på 054-540 52 99 för att aktivera er inloggning samt få mer information.

Det går naturligtvis fortfarande att boka tolk via telefonnummer 054-540 52 99, eller via mejl till tolkcentralen@karlstad.se

Kontakt
Besöksadress: Kungsgatan 16.
Postadress: Karlstads Tolkcentral, 651 84 Karlstad.
Verksamhetssamordnare: Camilla Vallhagen, tel: 054-540 51 16, 054- 540 53 00.

E-post: camilla.vallhagen@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den