Tolkcentralen

Kurser för tolkar

Utbildningar riktade till tolkar

För information om kurser, klicka på nedanstående länkar:

www.axevalla.fhsk.se

www.harnosand.fhsk.se

www.kammarkollegiet.se

Tolk- och översättarinstitutet - www.tolk.su.se

Uppdaterad den