Flyktingmottagandet i Karlstad

Arbete och praktik för invandrare

Erbjud praktikplats åt en flykting

Våra invandrares erfarenheter och kompetens är en viktig tillväxtfaktor för kommunen. Meningsfull sysselsättning och svenska språket är också viktigt för integration.

Vi har många både asylsökande och människor som fått uppehållstillstånd i Karlstad som behöver få komma ut på arbetsmarknaden. Just nu är asylprocessen över ett år. Att sitta på ett asylboende och vänta är inte bra för den enskilda individen.

Vi har ett glapp när det gäller kompetensförsörjning till exempel på grund av ökad andel äldre. Att arbeta aktivt med tidig introduktion på arbetsmarknaden är ett sätt att säkra kompetensförsörjningen. Vi har möjlighet att få in många typer av människor med olika kunskap. Mångfald är berikande när vi får lära av andra kulturer. Vårt sätt är inte alltid bäst.

Praktik är för många vägen in på arbetsmarknaden. Läs mer om hur du kan ta emot en praktikant

Bland de nyanlända som kommit till Karlstad finns även flera som har stor vana och intresse av att driva företag. Därför har Karlstads kommun tillsammans med Drivhuset, Almi, Nyföretagarcentrum, Värmlandskoperativen, Ung Digital Idé och Företagarna startat en nyföretagarutbildning för nyanlända entreprenörer.

Uppdaterad den