Arbete och praktik för invandrare

Så här fungerar det

Arbete asylsökande

 • Den nyanlände bör kontakta Skatteverket för att få ett samordningsnummer motsvarande de fyra sista siffrorna i våra personnummer.
 • Arbetet kan börja – däremot kan lön inte betalas till något bankkonto utan behöver lösas med kontanter. 
 • En person som söker asyl behöver vara undantagen kravet på arbetstillstånd för att få arbeta. När du anställer någon som söker asyl är du skyldig att anmäla det till Migrationsverket.
 • En person som är undantagen kravet på arbetstillstånd har rätt att arbeta i Sverige utan arbetstillstånd. Du kan se om en asylsökande har den rätten genom att titta på LMA-kortet som alla asylsökande i Sverige har.
 • När du anställer en asylsökande ska du fylla i blanketten Anmälan om anställning av asylsökande – för arbetsgivare som anställer en asylsökande, nummer 152011 från Migrationsverket. Blanketten skickar du till den mottagningsenhet på Migrationsverket där den asylsökande är inskriven. Du ska även meddela Migrationsverket när anställningen upphör. Läs mer på Migrationsverkets hemsida.
 • Den nyanlände ansöker hos Migrationsverket om tillfälligt arbetstillstånd.
 • Den nyanlände bör kontakta Skatteverket för att få ett samordningsnummer motsvarande de fyra sista siffrorna i våra personnummer.
 • Arbetet kan börja – däremot kan lön inte betalas till något bankkonto utan behöver lösas med kontanter. 

Praktik nyanlända

 • Ta kontakt med Arbetsförmedlingen, RYS (Riktad yrkesstimulans), Folkuniversitetet eller kommunen för att komma i kontakt med rätt person och kompetens. 
 • Praktiken kan handla om allt från språkträning till ren yrkespraktik.
 • Efter att arbetsförmedlingens blanketten underlag om beslut för  arbetspraktik fyllts i (Uppgift om arbetsgivaren, kontaktperson, arbetsuppgifter med mera.) så görs en obligatorisk kontroll av arbetsgivaren, och ett yttrande  inhämtas från arbetstagarorganisationen, oavsett om arbetsgivaren har avtal eller inte.
 • Kontrollen tar cirka sju dagar. Därefter kan Arbetsförmedlingen fatta ett beslut om praktik och personen är då försäkrad och kan börja praktisera när det formella beslutet är taget.

Yrkeskompetensbedömning

 • Är till för att arbetssökande ska få visa upp sina kunskaper och få dessa bedömda, om man saknar eller har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv.
 • Yrkeskompetensbedömningen kan pågå mellan en dag och tre veckor.
 • Arbetsförmedlingen står för kostnaden.
 • Yrkeskompetensbedömningen kan göras av enskilda företag, offentliga arbetsgivare, organisationer eller av utbildningsanordnare.

Arbetsmarknadsanställning

En arbetsmarknadsanställning är ett första steg in på arbetsmarknaden för den som är ny i Sverige eller har varit borta länge från arbetsmarknaden. Två typer av arbetsmarknadsanställningar är instegsjobb och extratjänster.

Instegsjobb: Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning om du anställer en person som är ny i Sverige. Syftet med ersättningen är att underlätta för den arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som han eller hon studerar svenska. Stödet är på 80 procent av lönekostnaden. Här kan du läsa mer om Instegsjobb. 

Extratjänster: Om du jobbar inom offentlig verksamhet eller ideell förening kan du med ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen anställa en person som är ny i Sverige eller som har varit arbetslös en längre tid. Ersättningen är 100 procent av lönekostnaden i upp till 12 månader. Om Arbetsförmedlingen gör bedömningen att det skulle vara bra för den arbetssökande kan anställningen förlängas med ytterligare 12 månader. Läs mer här

Vill du veta mer?

Amanda Klint, integrationssamordnare: tel 054-540 50 47, amanda.klint@karlstad.se
(För dig som arbetar på företag, myndighet eller organisation inom Karlstads regionen.)

Malin Rådman, enhetschef Jobbcenter: 054-540 53 83, malin.radman@karlstad.se, eller Malin Dahlqvist, organisationskonsult: 054-540 81 20, malin.dahlqvist@karlstad.se. (För dig som arbetar internt på Karlstads kommun.)

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den