Nyanländ i Karlstad

Bostad

Arkitekturstil folkhem

När du kommer som asylsökande till Sverige ordnar Migrationsverket boende åt dig om du inte har gjort det själv. De bestämmer då var i landet du ska bo.De betalar också för boendet om du inte har pengar till det själv. Det boende Migrationsverket ordnar är ett tillfälligt boende. Du kan också välja att ordna eget boende eller bo hos någon du känner. Kommunen har inget ansvar för att ordna boende om du är asylsökande.

Information om Migrationsverkets boenden under tiden då du är asylsökande

Migrationsverkets information om hur du gör när du vill flytta till din familj eller någon anhörig som redan bor i Sverige.

Om du har valt att flytta från Migrationsverkets boende under tiden som asylsökande eller om du flyttade därifrån när du fick uppehållstillstånd har Migrationsverket eller kommunen inte ansvar för att ordna boende åt dig. Om du får uppehållstillstånd tack vare att du har fått arbete måste du också ordna boende själv.

Vilket ansvar har Karlstads kommun?

Om du är under 18 år och kommer till Sverige utan dina föräldrar, eller någon annan vuxen som har ansvar för dig, är du ensamkommande. Migrationsverket bestämmer vilken stad du ska bo i och sedan är det den stadens, eller kommunen som det också kallas, ansvar att ordna boende åt dig.  Ensamkommande barn och unga bor ofta tillsammans i ett så kallat Hem för vård och boende, HVB-hem, eller i ett stödboende. Stödboende är för ungdomar som har fyllt 16 år och som klarar av att ta hand om sin egen hushållning med stöd från personal. I ett HVB-hem får ungdomarna mer hjälp med vardagliga saker än i ett stödboende.  Som ensamkommande kan du också bo i exempelvis ett familjehem. Då bor du hemma hos en familj som har ansvar för dig. 

Det är socialtjänsten inom kommunen som utreder och bestämmer vilken typ av boende ett ensamkommande barn ska ha.

Om du bor i Migrationsverkets boenden för asylsökanden och får uppehållstillstånd, kan du få hjälp att ordna boende. Det är då Migrationsverkets som bestämmer i vilken stad eller kommun du får bo i. Det kallas för att bli anvisad till en kommun. Man säger också att du blir kommunplacerad.

Den kommun som du blir anvisad till är då den kommun som ska ordna boende åt dig.

Om migrationsverket anvisar dig till Karlstad så är det alltså Karlstads kommun som ska ordna boende till dig. Det vara en lägenhet eller en tillfällig lösning någonstans i Karlstads kommun.

Om du fått uppehållstillstånd och flyttar till kommunen utan att ha fått en anvisning från migrationsverket så får du ingen hjälp med bostad från kommunen. Du har då tagit ett eget ansvar till att lösa din boendesituation

För dig som söker bostad 

I Karlstads kommun finns många bostadsföretag som hyr ut lägenheter. Störst är Karlstads Bostads AB (KBAB) som är det kommunala bostadsbolaget. Det finns även många privata hyresvärdar.

Kommunala bostadsbolaget KBAB

Privata bostadsbolag 

Information Sveriges hemsida finns mer information om vad du ska tänka på när du letar bostad. 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den