Nyanländ i Karlstad

Samhällsguiden

Kvinna Mångfald

Samhällsguiden är ett samlat informationsprogram från ett flertal olika aktörer som erbjuds till dig i Karlstads kommun som är ensamkommande, asylsökande eller nyanländ.

Syftet är att ge samma välkomnande, samt att ge information om Karlstad och om Sverige som underlättar vägen in i det svenska samhället. Avdelningen för nyanlända i Karlstads kommun har tagit fram guiden i samverkan med civilsamhället och innehåller information om svenskundervisning, bostad, försörjning, arbete, utbildning, samhällsinformation, familjestöd och familjerätt.

Du kan anmäla dig till samhällsguidens olika delar direkt till ansvarig aktör, du kan även få information om hur du går tillväga via Kontaktcenter: 054-540 00 00 eller avdelningen för nyanländas reception: 054-540 85 70. Vid frågor om samhällsguiden kontakta fritidssamordnare Patrik Buhrkall-Nilsson: 054-540 84 71 eller patrik.buhrkall.nilsson@karlstad.se.

Samhällsguiden för asylsökande och nyanlända.pdf

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den