Nyanländ i Karlstad

Skola

Bilden föreställer två flickor som sitter bredvid varandra i en skolsal.

Alla barn i Sverige har samma rätt att gå i förskola och skola. Den kommun barnet bor i har ansvar för att ordna plats i förskolan eller skolan oavsett om barnet bor i kommunen för kort eller lång tid, även till barn som är asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd.

Skolverket och Information Sverige har mer information om det svenska skolsystemet på många olika språk. 

Länk till skolverkets webbplats "Utbildningsguiden".

Länk till Information Sveriges information om skolan

Du kan även läsa mer om asylsökande barns rätt till skola på Migrationsverkets hemsida Länk till Migrationsverkets information om skolan

Vilket ansvar har Karlstads kommun?

Karlstad ska erbjuda alla barn som bor i kommunen plats i förskola och skola.

Barn som är 3-5 år

Från hösten det år barnet fyller tre år erbjuds allmän förskola. Det innebär att du har rätt till

Länk till sida om förskola i Karlstads kommun

Barn som är 6 år

Från hösten det år barnet fyller 6 år erbjuds plats i förskoleklass. Förskoleklassen är en änk

Länk till sida om förskoleklasser i Karlstads kommun.

Barn som är 7-16 år

Från hösten det år barnet fyller sju år till sommaren det år barnet fyller 16 år går barnet i grundskolan. Det är skolplikt i Sverige. Det innebär att alla barn ska gå i grundskolan. Skolplikten gäller inte så länge du är asylsökande, men kommunen ska erbjuda plats i skolan. 

I Karlstad finns en mottagningsenhet. På mottagningsenheten hålls ett introduktions- och kartläggningssamtal med vårdnadshavare och elev. Därefter kartläggs elevens kunskaper i modersmål, matematik, engelska och eventuellt svenska.  Kartläggningen ligger sedan till

Länk till sida om mottagningsenheten 

Länk till sida om grundskolorna i Karlstads kommun.

Ungdomar som är 16-19 år

Efter grundskolan upphör skolplikten men de allra flesta väljer att gå i gymnasieskolan. Om du inte går i gymnasiet blir det svårt att få jobb. På gymnasiet kan man välja olika program beroende på vad man är intresserad av för ämnen. Asylsökande som är i gymnasieåldern ska erbjudas plats i en språkintroduktionsklass på gymnasiet. Sådana klasser finns på flera gymnasieskolor i Karlstad. 

Länk till sida om gymnasieskolorna i Karlstads kommun.

 

Uppdaterad den