Nyanländ i Karlstad

Språk och samhälle

Bilden föreställer två kvinnor som står och pratar vid en hylla med böcker

När man kommer till ett nytt land är det mycket som är annorlunda. I många fall innebär det att du måste lära dig ett nytt språk och även hur samhället fungerar. Här har vi samlat länkar där du kan du läsa mer om det svenska samhället och vilken hjälp du kan få.

Information Sverige

Information Sverige har en webbsida där du kan hitta mycket information om hur det svenska samhället fungerar. Där kan du också läsa om vilka rättigheter och skyldigheter vi som bor här har. De har även en bok om Sverige som du kan läsa på nätet. Både hemsidan och boken finns på många olika språk.

Länk till Information Sveriges hemsida.

Länk till Boken Om Sverige.

Försäkringskassan

Försäkringskassan har gjort flera filmer om hur det svenska samhället fungerar. Filmerna finns på många olika språk.  Du kan se filmerna på Försäkringskassans Youtubekanal. 

Länk till Försäkringskassans Youtubekanal.

Allemansrätten

I Sverige har du rätt att besöka skogar och mark. Men det finns några regler som du måste följa. De kallas för allemansrätten. På Naturvårdsverkets hemsida kan du få information på olika språk om vilka regler som finns i allemansrätten. 

Länk till Naturvårdsverkets hemsida.

Radio Sweden

Det finns många olika nyhetsmedier i Sverige - radio, tv och tidningar. Sveriges Radio har en radiokanal som heter Radio Sweden där du kan du höra nyheter på många olika språk. De publicerar nyheter om Sverige alla vardagar. Du kan läsa och höra nyheterna på deras hemsida.

Länk till RadioSwedens hemsida.

Vilket ansvar har Karlstads kommun?

Karlstad kommun har ansvar för att ordna minst 60 timmars samhällsorientering för nyanlända med uppehållstillstånd. Om du ingår i etablering hos Arbetsförmedlingen så kommer de att anmäla dig till samhällsorienteringen. Om du inte tillhör den gruppen men har fått uppehållstillstånd kan du vända dig till Kontaktcenter. Anmälan görs till antagningsenheten.

Länk till Kontaktcenter

Länk till antagningsenheten

Vägledning 

I Karlstad finns Kontaktcenter som är vägen in för alla som är bosatta i Karlstad kommun. På Kontaktcenter kan du få hjälp med vägledning, information och handläggning av enklare ärenden.

Kontaktcenters öppettider

Måndag till torsdag klockan 08.00-18.00 och fredagar klockan 08.00-17.00.

Bibliotek

Runt om i Karlstad kommun finns det flera bibliotek. På biblioteket finns böcker och tidningar på många olika språk och även på lätt svenska. Du kan också använda datorer och surfa på Internet utan kostnad. 

Länk till Karlstads stadsbibliotek

Tolk

Om du behöver så kan du få stöd av en tolk när du ska prata med till exempel myndigheter, kommunen eller sjukvården. Det är mottagningen eller myndigheten du ska träffa som beställer tolkhjälpen. Du behöver säga till i förväg om du vill ha en tolk.

SFI, svenska för invandrare

Du som har uppehållstillstånd och är folkbokförd i Sverige har rätt till SFI. SFI står för Svenska för invandrare och är en grundläggande utbildning i svenska för dig som har ett annat modersmål. Du kan studera på heltid eller deltid. Det är Vuxenutbildningen SFI som är en del av Karlstad kommun som har hand om utbildningen. Du kan läsa mer om hur du söker till SFI via länken här nedanför.

Länk till Svenska för invandrare i Karlstad

Modersmål, hemspråk

Skolelever som går i grundskolan och gymnasieskolan och som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att få modersmålsundervisning i det språket. Det finns olika regler för att få modersmålsundervisning, bland annat beroende på om ni pratar språket hemma eller om du har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål. Om det inte finns någon modersmålslärare, eller om det är färre än fem elever som önskar undervisning i språket, behöver kommunen inte ge utbildning i modersmål.

Länk till sidan om modersmål 

God man

Om du är under 18 år och kommer till Sverige för att söka asyl utan att dina föräldrar eller annan vuxen som tagit över föräldrarnas ansvar för dig är med räknas du som ensamkommande barn. Alla ensamkommande barn har rätt att få en god man.  En god man är en person som hjälper ensamkommande asylsökande barn i juridiska,

ekonomiska och personliga ärenden. Det är kommunen som du bor i som ska hjälpa dig att få en god man. Du kan läsa mer om god man för ensamkommande barn här.

Länk till sidan om god man

Om du är under 18 år och får uppehållstillstånd har du fortfarande rätt till hjälp. Personen som hjälper dig kallas då för särskilt förordnad vårdnadshavare och hjälper dig med samma saker som en god man gör. Det är kommunen som hjälper dig att få en särskild förordnad vårdnadshavare.

Studieförbund

Det finns många olika studieförbund i Karlstad. Du kan läsa mer om vad studieförbunden gör och vilka studieförbund som finns via Värmlands studieförbund Bilda.

Länk till Värmlands studieförbund Bildas hemsida

Verksamma studieförbund i Karlstad

Länk till ABF - Arbetarnas Bildningsförbunds hemsida

Länk till FU - Folkuniversitetets hemsida

Länk till Medborgarskolans hemsida

Länk till NBV - Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhets hemsida

Länk till Sensus Studieförbunds hemsida

Länk till Studiefrämjandets hemsida

Länk till SV Studieförbundet Vuxenskolans hemsida

Annan hjälp

Det finns många människor som vill hjälpa dig som är ny i Sverige. Många av dem samlas i föreningar och organisationer som arbetar för att välkomna dig som är nyanländ i staden. Här är länkar till några av dem.

Länk till Röda korset på facebook 

Länk till Svenska kyrkans hemsida

Länk till Röda korset Karlstads hemsida

Det finns många kurser i svenska på Internet, bland annat på Youtube. Det finns en samlingssida för olika språkkurser som heter Svenska för alla. Via den sidan kan du hitta många olika språkkurser på Internet. Du kan också hitta information om var det finns språkgrupper som du kan besöka. 

Länk till Svenska för allas hemsida.

Uppdaterad den