Invandring och integration

Vill du dela med dig av dina erfarenheter?

Som en del i projektet ”Kunskap och samverkan mot segregation” vill projektet ta del av Karlstadsbornas erfarenheter utifrån olika samhällsfrågor med ett Karlstadsperspektiv.

Intervjuerna sker under oktober och pågår i cirka 15 till 25 minuter. Uppgifterna hanteras konfidentiellt. Är du intresserad av att delta? Hör då av dig till projektledare Oskar Eriksson, e-post: oskar.eriksson@karlstad.se, telefon: 054-540 51 80.

Projektet ”Kunskap och samverkan mot segregation”

Segregation och klyftor i samhället ökar. Utrikesfödda och personer med lägre utbildningsnivå har i högre utsträckning sämre hälsa och har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att arbeta för att motverka och minska segregationen även i Karlstad.

I höst startade Karlstads kommun tillsammans med Folkbildarna i Värmland projektet ”Kunskap och samverkan mot segregation” som finansieras med stöd av Delegationen mot segregation, en myndighet med uppdraget att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden.

Projektets första fas syftar till att kartlägga hur segregationen ser ut i Karlstad, säkra samarbetet mellan olika aktörer och synliggöra vilka behov som finns.

Det långsiktiga målet är att kommunen i samverkan med andra aktörer skapar nätverk och former för samordning för att motverka och minska segregation och skapa goda livschanser för alla.

- Vi har helt enkelt bestämt oss för att Karlstad ska bli riktigt bra på att få nyanlända och gamla karlstadsbor att leva tillsammans och ha glädje av varandra. Därför vill vi jobba tillsammans mellan civilsamhälle, folkbildare och kommun för att skapa ett blandat och framgångsrikt samhälle, säger Per-Inge Lidén (MP) ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

- Orsakerna till segregationen är komplexa, men med ett bredare samarbete hoppas vi kunna synliggöra segregationen och skapa ett bättre Karlstad, säger Oskar Eriksson, projektledare.

 

Uppdaterad den