Konsumentrådgivning

Boende

Kvinnlig snickare bygger hus
Det finns många saker man behöver tänka på när man anlitar hantverkare.

När du skaffar bostad är det viktigt att du vet om dina rättigheter och skyldigheter. Konsumentrådgivningen hjälper dig om du behöver råd eller information när du söker en hyresrätt, bostadsrätt eller ska köpa eller bygga hus.

Dags att anlita hantverkare?

Vi har tips om vad du ska tänka på när du anlitar hantverkare. Konsumenttjänstlagen skyddar dig som konsument. När du skriver avtal för ombyggnader och reparationer, hittar du ett bra hjälpmedel i

Hantverkarformuläret-17 (1 MB)

Ifyllnadshjälp till Hantverkarformuläret-17 (135 KB)

Konsumentverkets tips till dig som ska anlita bygghantverkare

Tänk på detta då du bygger hus

  • Undersök de olika markförutsättningarna som gäller för tomten du är intresserad av, det vill säga bygglov, vatten, avlopp, el och markisolering
  • Ta referenser från olika husföretag på marknaden och jämför leveransinnehållet i företagens olika beskrivningar
  • Fastställ alla kostnader för bygget och ha god marginal för oförutsedda utgifter, exempelvis kan kostnader för garage och detaljplanering av tomt tillkomma.
  • Det kan också vara värt att anlita en byggkonsult som hjälper dig genom hela byggprocessen.

Kommunens bygglovssidor
Kommunens energi- och klimatrådgivning

Undersökningsplikt när du köper hus

Som konsument har du omfattande undersökningsplikt när du ska köpa hus eller bostadsrätt. Det innebär att du är skyldig att noga undersöka huset eller bostadsrätten. Låt gärna en ansvarsförsäkrad besiktningsman göra en överlåtelsebesiktning av huset du är intresserad av.

En överlåtelsebesiktning innebär att en byggteknisk undersökning genomförs på alla synliga delar av huset inklusive fasader, tak och kringliggande mark. Observera att överlåtelsebesiktningen inte gäller för exempelvis elinstallationer, rökgångar, eldstäder, ventilation eller radon. Du bör även se över dessa delar och kan behöva anlita fler fackmän. Det kan finnas tidigare protokoll där detta redan kontrollerats.

Fastighetsmäklarinspektionens information om att köpa hus

När du säljer ditt hus

Välj en registrerad fastighetsmäklare när du ska sälja ditt hus. Registreringen kontrollerar du hos Fastighetsmäklarinspektionen. Fastighetsmäklaren ska tillvarata både dina och köparens intressen. Fråga mäklaren om villkoren och förutsättningarna för förmedlingsuppdraget, det ska vara skriftligt. Mäklarens ansvar mot köparen är bland annat att informera om undersökningsplikten, upprätta en objektsbeskrivning och en boendekostnadskalkyl.

Fastighetsmäklarinspektionens information om fastighetsförmedling

Rådrummets konsumentrådgivning

Öppettider och kontaktuppgifter till konsumentrådgivningen

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den