Stöd och hjälp vid problem med alkohol och droger

Missbruk och beroende

Är orolig över din alkoholkonsumtion?  Tar du droger och vill sluta?  Finns det någon i din närhet som du är bekymrad över eller som bekymrar sig över dig?

Vuxenavdelningen erbjuder stöd och hjälp för dig med missbruks- och drogproblem, liksom stöd och hjälp för anhöriga. Problem med alkohol och droger påverkar alla i din omgivning.

Vuxenavdelningen hjälper till med:

Behandlingsenheten erbjuder olika behandlingsmetoder i öppenvårdsform efter ansökan och beslut hos socialsekreterare.

Vi kan även erbjuda en kortare rådgivning, information och konsultation som gäller din egen alkohol- eller droganvändning, utan ansökan och beslut. Kontakt via telefon: 054-540 54 17.

Ibland behövs det mer insatser än rådgivning och samtal. Då sker en mer omfattande utredning av din livssituation för att du ska få rätt stöd och hjälp. Kontakta då utredningsenheten via Kontaktcenter, telefon: 054- 540 00 00, eller fyll i ansökan direkt via blanketten.

Blankett för ansökan.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet eller fått avslag på din ansökan kan du överklaga.

Överklagan ska vara skriftlig. I blanketten nedan skriver du vilket beslut du vill överklaga, till exempel genom att ange beslutsdatum eller lämna med en kopia på beslutsmeddelandet. Ange också varför du anser beslutet oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga gärna handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Överklagandet ska lämnas eller skickas till den nämnd eller den handläggare som fattat beslutet. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid, kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om inte nämnden/beslutsfattaren själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Underteckna överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om något är oklart kan ni vända er till den som har handlagt ärendet för ytterligare upplysningar, telefon: 054-540 00 00.

Blankett för överklagan

 Överklagan skickas till: Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Vuxenavdelningen, 651 84 Karlstad.

Synpunkter och klagomål

Säg vad du tycker – var med och påverka!

Har du klagomål eller andra synpunkter på vår verksamhet skriv ner dessa på den här blanketten!

Ange vilken enhet, verksamhet eller vilket boende det gäller, så kan vi hantera synpunkten snabbare.

Du kan lämna blanketten direkt till den verksamhet du har synpunkter på eller lämna in den på Kontaktcenter i Bibliotekshuset.

Blankett för synpunkter och klagomål

Unga

Rådgivning och behandling för unga - NEXUS, vänder sig till dig som är 25 år eller yngre. Här får du stöd att förändra ditt liv, sluta med missbruk och behålla drogfrihet. 

Förebyggande

Det alkohol- och drogförebyggande arbetet syftar till att minska barn och ungas alkohol- och drogkonsumtion och därmed de negativa konsekvenserna. Här spelar föräldrars engagemang en viktig roll.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den