Omsorg och hjälp

Resor, transporter, besök

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt för att förflytta dig eller att åka buss på egen hand kan du ansöka om färdtjänst. 

Utredningssekreterare tar emot din ansökan och bedömer om du har rätt till färdtjänst. Om du har rätt till färdtjänst kan du åka inom hela Karlstads kommun samt tre mil utanför kommungränsen. 

Om du ska göra en längre resa för att till exempel besöka släktingar kan du ansöka om riksfärdtjänst.

På Karlstadsbuss webbplats kan du läsa mer om hur du ansöker om färd- och riksfärdtjänst.

Uppdaterad den