Omsorg och hjälp

Resor, transporter, besök

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt för att förflytta dig eller att åka buss på egen hand kan du ansöka om färdtjänst. 

Utredningssekreterare tar emot din ansökan och bedömer om du har rätt till färdtjänst. Om du har rätt till färdtjänst kan du åka inom hela Karlstads kommun samt tre mil utanför kommungränsen. 

Om du ska göra en längre resa för att till exempel besöka släktingar kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Läs mer om färdtjänst och riksfärdtjänst här

Region Värmland tar över färdtjänst och riksfärdtjänst 1 juli

Karlstads kommun har beslutat att överlåta ansvaret och verksamheten för färdtjänsten och riksfärdtjänsten till Region Värmland från och med den 1 juli i år. Läs mer om vad övergången innebär via länken nedan.

Uppdaterad den