Omsorg och hjälp

Sjukvård och tandvård

Karlstads kommun ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till dig som inte kan ta dig till din vårdcentral. Beroende på ditt behov kan du få hjälp av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Du kan också ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177, som ger råd om vård dygnet runt.

Vid akuta situationer ringer du 112.

Synpunkter hälso- och sjukvård

Om du har synpunkter på den vård du eller en närstående har mottagit kan du skicka in den direkt till Karlstads kommun via vårt synpunktsformulär eller ta hjälp av patientnämnden. 

Patientnämnden 

Patientnämnden är en opartisk fristående instans som hanterar synpunkter på hälso- och sjukvård samt tandvård. Nämndens ansvar är att utveckla hälso- och sjukvården och tandvården utifrån inkomna synpunkter i Region Värmland, vården i Värmlands kommuner och hos privata vårdgivare med avtal.

På Region Värmlands webbplats kan du läsa mer om patientnämnden och lämna synpunkter

Uppdaterad den