Sjukvård och tandvård

Ansvarsfördelning kommun och Region Värmland

Region Värmland och Karlstads kommun har ett delat ansvar för sjukvården till dig som bor i Karlstad.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvårds insatser i hemmet. Den vänder sig till dig som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral. Vården ges av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Hälso- och sjukvården i kommunen gör det möjligt för personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer i stället för på sjukhus.

Region Värmlands ansvar

Region Värmland ansvarar för sjukvård och behandlingar vid till exempel centralsjukhuset, vårdcentraler samt i vissa fall i det egna hemmet.
 
Kommunen har inga egna läkare. Om du behöver få kontakt med läkare får du därför i första hand vända dig till din vårdcentral eller till din läkarkontakt. För de personer som bor på vårdboende har Region Värmland utsett en patientansvarig läkare, PAL. Det är läkaren som utreder, ställer diagnoser, behandlar och skriver ut läkemedel.

Kommunen kontaktas

När du är inlagd på sjukhus och är i behov av hjälp eller utökad hjälp i hemmet kontaktas kommunen. Detta för att du ska få den hjälp som du behöver efter din sjukhusvistelse.

Uppdaterad den