Sjukvård och tandvård

Hälso- och sjukvård i hemmet

En sjuksköterska som kollar blodtrycket på en av våra kunder i hennes bostad.
Om du själv inte kan ta dig till vårdcentral så kan du få vård i hemmet.

Karlstads kommun har en överenskommelse med vårdcentralerna i Karlstad som innebär att vi har ett delat ansvar för sjukvården till dig.

Vad är hälso- och sjukvård i hemmet?

I första hand får du vård vid din vårdcentral. Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand, eller med hjälp av anhöriga och behöver hälso- och sjukvård under en längre period, kan du få hälso- och sjukvård i hemmet. Det är dina behov som avgör om du ska få hälso- och sjukvård i hemmet.

Tillfällig sjukvård i hemmet

Du som inte har hälso- och sjukvård i hemmet, men som av medicinska skäl för tillfället inte kan ta dig till vårdcentralen, kan få tillfällig sjukvård i hemmet. Det kan till exempel vara när du varit inlagd på sjukhus och under en kortare period behöver hjälp.

Kommunens personal inom hälso- och sjukvård består av sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal. Region Värmland ansvarar för att det finns en utsedd ansvarig läkare för vårdboende, samt att det finns en fast vårdkontakt för hälso- och sjukvården i eget boende.

Mobilt resursteam Karlstad

Du som är äldre och har stort vårdbehov kan få hembesök av både läkare och sjuksköterska. Här kan du läsa mer om Mobilt resursteam Karlstad.

Så här gör du om du har behov av hälso- och sjukvård i hemmet

Behov av hälso- och sjukvård i hemmet påtalas oftast av vårdcentralen eller av hemtjänsten.

Det här får du betala för hälso- och sjukvård i hemmet

För hälso- och sjukvård i hemmet får du betala 352 kronor per månad. Avgiften är knuten till det kommunala högkostnadsskyddet (maxtaxan), vilket innebär att du som även har insatser från hemtjänst som mest kommer att betala 2 139 kronor per månad.

Uppdaterad den