Sjukvård och tandvård

Medicinskt ansvariga, MAS/MAR

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS och MAR ska se till att Karlstads kommun följer lagar och författningar. De följer också kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten så att du får en god och säker vård. MAS och MAR gör även riktlinjer kring hälso- och sjukvård.

MAS och MAR har också ansvar för att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om du som patient har utsatts för allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård och behandling.

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år måste vårdgivare skriva en patientsäkerhetsberättelse, det är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som skett under föregående år. Nedan hittar du senaste versionen av patientsäkerhetsberättelsen.

Patientsäkerhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen 2021.pdf

Uppdaterad den