Sjukvård och tandvård

Tandvård och tandläkare

Du som vill besöka en tandläkare och få tandvård ska vända dig till folktandvården i Karlstad eller till en privat tandläkare. Om du har ett stort omsorgsbehov eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård.

Tandvårdsintyg och uppsökande tandvård

Tandvårdintyg ger dig rätt till tandläkarbesök för nödvändig tandvård inom högkostnadsskyddet. Till nödvändig tandvård räknas åtgärder som gör att du kan äta, åtgärder som lindrar smärta och obehag i munnen samt förebyggande behandling.

Uppsökande tandvård innebär hembesök av tandvårdspersonal en gång per år. De gör en hälsokontroll i din mun och ger dig råd om daglig munvård.

Så här gör du för att ansöka om tandvårdsintyg och uppsökande tandvård

Om du vill ansöka om tandvårdsintyg och uppsökande tandvård ska du ta kontakt med biståndsbedömaren eller LSS-handläggaren. Du når dem via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Det här får du betala

Du får betala samma avgift för nödvändig tandvård som för ett besök på vårdcentralen.

Uppsökande tandvård en gång per år är gratis.

Vem kan ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård?

  1. Person som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för och som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.
  2. Person som får varaktig och omfattande hemsjukvård. 
  3. Person som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
  4. Person som bor i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga minst 3 gånger/dygn samt antingen tillsyn under natten eller larm. Detta ska gälla oavsett vem som genomför omvårdnaden.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den