Sjukvård och tandvård

Kognitiv sjukdom, demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. De kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.

Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva förmågor som kan påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar tillhör symtombilden.

Vilket stöd kan du få?

  • Rådgivning
  • Samtal och stöd
  • Anhörigstöd
  • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
  • Samtalsgrupper
  • Drop-in fika
  • Kognitivspecialisterna

Kognitivspecialisterna

Kognitivspecialisterna består av två sjuksköterskor och en arbetsterapeut som är specialister på kognitiva sjukdomar. De är specialister med hög kompetens inom kognitiva sjukdomar som påverkar hjärnan och dess funktioner, exempelvis demenssjukdom.

Deras huvuduppdrag är att stötta kollegor som jobbar med personer som har eller misstänks ha en kognitiv sjukdom. De jobbar också med att sprida kunskap genom föreläsningar. Dessutom anordnar de stöd och samtalsgrupper.

Vill du komma i kontakt med personer som jobbar med kognitiv sjukdom?

Ring till Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00. 

Uppdaterad den