För dig som är äldre och behöver vård i hemmet

Mobilt resursteam Karlstad

Två personer som arbetar för mobilt resursteam som leder varsin cykel
På bilden ser du sjuksköterska och läkare från mobilt resursteam på väg till hembesök

Du som är äldre och har stort vårdbehov kan få hembesök av både läkare och sjuksköterska. Karlstads kommun och Region Värmland samverkar och har bildat mobilt resursteam Karlstad.

Mobilt resursteam ger dig en fast vårdkontakt som du alltid kan vända dig till i frågor om din hälsa.

Till för dig

Mobilt resursteam är till för dig som:

  • är över 65 år,
  • har beviljad kommunal hemsjukvård,
  • har flera sjukdomar och/eller ofta söker vård och
  • har eget boende i Karlstads kommun.

Om du vill ha vård av mobilt resursteam ansöker du om det via Gripens vårdcentral, se information nedan.

Så här gör du för att lista dig

Så här gör du för att ansöka om vård av mobilt resursteam:

  • Använd pappersblanketten Val av vårdcentral. Den finns på din vårdcentral och kan skrivas ut från 1177.se. Du kan inte använda e-tjänster för att välja mobilt resursteam.
  • I fältet Den vårdcentral du väljer skriver du Gripen, mobilt resursteam Karlstad.
  • Lämna valblanketten till din vårdcentral eller skicka den till:

Vårdcentralen Gripen, Box 547, 651 12 Karlstad

Här kan du hitta blanketten Val av vårdcentral på 1177.

Personal från mobilt resursteam hör av sig till dig inom en vecka efter att blanketten nått Vårdcentralen Gripen.

Kontakta mobilt resursteam Karlstad

Kontakta mobilt resursteam Karlstad via telefon 054-540 56 57, vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.00. Klockan 12.00–13.00 kan du tala in ett meddelande på telefonsvararen.

Uppdaterad den