Trygghet och säkerhet

Förebyggande arbete och hantering av kriser

Karlstads kommun arbetar på många olika sätt för att skapa trygghet och säkerhet för dig som bor, verkar och vistas här. Du kan också själv bidra på olika sätt.

Vi som kommun ansvarar för att våra verksamheter fungerar som de ska och att de kan motstå störningar. Vi har också handlingsplaner och beredskap för vad vi ska göra om något ändå skulle hända. Du som kan har ett eget ansvar att förebygga och hantera olyckor hemma och i din fritidsmiljö. Du bör också vara förberedd för att kunna klara dig själv en tid vid större samhällsstörningar och kriser. 

Här kan du läsa mer om trygghets-, säkerhets- och krisberedskapsarbete vår kommun.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den