Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet

Två händer möts och håller i varandra. Bakom letar sig solens strålar fram i en blå himmel.

Karlstads kommun arbetar på många olika sätt för att skapa trygghet och säkerhet för dig som bor, verkar och vistas här. Du kan också själv bidra på olika sätt.

Det är många organisationer och aktörer i samhället som bidrar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vi ansvarar för att våra verksamheter fungerar som de ska och att de kan motstå störningar i samhället och extraordinära händelser. Vi har också handlingsplaner och beredskap för vad vi ska göra om något ändå skulle hända.

Du som kan har också ett eget ansvar att förebygga och hantera olyckor hemma och i din fritidsmiljö. Du bör också vara förberedd för att kunna klara dig själv en tid vid större samhällsstörningar och kriser.

Uppdaterad den