Trygghet och säkerhet

Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Räddningstjänsten Karlstadsregionen är ett kommunalförbund som består av kommunerna Karlstad, Grums, Kil, Forshaga, Hammarö och Munkfors. Även Trygghetscenter och Ungdomar för trygghet organiseras i förbundet.

I Karlstads kommun finns det brandstationer i Karlstad, Molkom, Vålberg och Väse. På stationen i Karlstad finns personal dygnet runt medan övriga bemannas med deltidsbrandmän, även kallade räddningstjänstpersonal i beredskap, som snabbt kan rycka ut vid bränder och olyckor.

Det här arbetar räddningstjänsten med

  • Insatser vid olyckor, till exempel bränder, trafikolyckor och olyckor med farligt gods
  • Förebyggande verksamhet, till exempel tillsyn, utbildning, information och rådgivning
  • Karlstads kommuns interna skydd, samhällssäkerhetsplanering och försäkringshandläggning
  • Krisberedskap

Läs mer på räddningstjänstens webbplats.

Brandstationer i Karlstads kommun

Brandstationerna i Karlstad, Molkom, Vålberg och Väse ingår i Räddningstjänsten Karlstadsregionen som omfattar kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors.

Förbundets heltidsstation finns i Karlstad. Den är bemannad dygnet runt, årets alla dagar. Styrkan där är alltid redo att åka på larm och har 90 sekunder på sig att lämna stationen.

Stationerna i Molkom, Vålberg och Väse bemannas med deltidsbrandmän, alltså brandmän med en annan huvudarbetsgivare än räddningstjänsten som då och då har beredskap för att rycka ut när larmet går. Deltidsbrandmän är en viktig del av svensk räddningstjänst.

Det finns ingen möjlighet att ha heltidskårer överallt, därför bär den yrkeskategorin till stor del upp räddningstjänsten.

Varje år rycker räddningstjänstförbundet ut på ungefär 2000 larm. De vanligaste larmen gäller brand och trafikolyckor. Exempel på andra olyckstyper är utsläpp av farligt ämne, drunkning eller drunkningstillbud, nödställd person, nödställt djur, IVPA-larm (i väntan på ambulans) och suicid.

Vid större insatser kan flera räddningsstyrkor sättas samman och förbundet kan på så sätt hantera allt från små incidenter till stora och komplexa händelser och flera samtidiga larm.

På Räddningstjänsten Karlstadsregionens webbplats kan du läsa mer om  brandstationerna

Räddningsregion Bergslagen 

Sedan maj 2020 ingår Räddningstjänsten Karlstadsregionen i en ny, gemensam, operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland. Organisationen kallas Räddningsregion Bergslagen och syftar till att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.

Varje räddningstjänst finns fortfarande kvar som egen organisation i sin kommun. Men det operativa samarbetet på ledningsnivå blir utökat och en integrerad del av varje räddningstjänst.

Läs mer om Räddningsregion Bergslagen på raddningkarlstad.se 

Mer information om yrkena på en brandstation

Är du intresserad av att jobba som hel- eller deltidsbrandman? Hör gärna av dig till avdelningschef Anders Markus, anders.markus@karlstad.se, eller respektive stationschef.

Här finns mer information om olika yrken på en brandstation

Lediga jobb

Här hittar du en sammanställning över lediga jobb hos Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

Uppdaterad den