Trygghet och säkerhet

Trygghetsarbete

Tre personer som arbetar på ungdomar för trygghet

Trygghet och säkerhet är centrala värden för vår livskvalitet. I Karlstads kommun är därför det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ett prioriterat verksamhetsområde.

Omsorg och hjälp

Karlstads kommun har ett brett utbud av stöd och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga och vänner.

Purple flag – trygghetscertifiering av Karlstads centrum

Karlstads centrum är certifierat enligt Purple flag, ett bevis på att vi har ett tryggt och säkert centrum med ett variationsrikt utbud för gammal som ung under kvällar och nätter.

Certifieringen handlar i hög grad om att olika aktörer samlar sina åtgärder för att ge en attraktiv totalupplevelse av vårt centrum. Målet är att skapa en jämställd, trygg och säker, ekonomiskt hållbar och attraktiv stad.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten Karlstadsregionen förebygger och hanterar olyckor och kriser i förbundets medlemskommuner. Huvudstationen finns i Karlstad och den är bemannad dygnet runt. Varje år rycker räddningstjänsten ut på ungefär 2 000 larm.

De vanligaste larmen gäller brand och trafikolyckor. Exempel på andra olyckstyper är utsläpp av farligt ämne, drunkning eller drunkningstillbud, nödställd person, nödställt djur, suicid samt IVPA-larm (i väntan på ambulans).

Räddningstjänsten har också ett bredare uppdrag än att rycka ut på larm. De förebygger bränder och arbetar med säkerhet och trygghet i hela spektret från vardagsolyckor till extraordinära händelser. Det görs genom bland annat trygghetscenter, ungdomar för trygghet samt andra trygghetsrelaterade insatser.

Trygghetscenter

Du som bor och vistas i Karlstads kommun är välkommen att vända dig till Trygghetscenter på Drottninggatan 30. Här finns representanter från räddningstjänsten, kommunen, polisen och Brottsofferjouren Värmland samlade för att göra det lätt för dig att få kontakt i frågor som rör just trygghet och säkerhet. 

Läs mer om Trygghetscenter på räddningstjänstens webbplats

Ungdomar för trygghet

Ungdomar för trygghet är ett gäng tjejer och killar mellan 18 och 23 år som har till uppgift att bidra till trygga miljöer för barn och ungdomar, i skolan, i olika bostadsområden och på stan. De är anställda av räddningstjänsten.

Läs mer om ungdomar för trygghet på räddningstjänstens webbplats

Gruppen för ungdomsrelaterade trygghetsinsatser

Gruppen för ungdomsrelaterade trygghetsinsatser, är en stödresurs för grundskolorna i deras arbete med att förebygga och hantera hot, våld, social oro, skadegörelse och skolbränder. Syftet är att skapa en trygg skolmiljö och bidra till barns och ungdomars hälsa och välmående.

Läs mer om gruppen på räddningstjänstens webbplats

Polisens medborgarlöfte i samverkan med Karlstads kommun

Medborgarlöften är ett led i polisens nya organisation och ett sätt att komma närmare kommuninvånarna. Genom att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra ringar polisen och kommunen in vilka problemområden de ska prioritera att jobba med. I Karlstads kommun fokuserar medborgarlöftet just nu på arbete med narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet.

Här hittar du mer information om polisens medborgarlöfte

Huskurage

Karlstads Bostads AB, KBAB, har antagit konceptet Huskurage och därmed tagit ställning mot våld i hemmet. Huskurage tydliggör hur du som boende kan agera. Det handlar om enkla åtgärder som hjälper till att förebygga och stoppa våldet, inte om att gå in i fysiskt handgemäng.

Läs mer om huskurage på KBAB:s webbplats

Uppdaterad den