TRYGGHET

Polisens medborgarlöfte i samverkan med Karlstads kommun

medborgarlöfte påskrift
Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande och Orla Kristoffersen, lokalpolisområdeschef skriver under medborgarlöftet.

Polisen och Karlstads kommun kommer att prioritera arbetet med narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet det kommande året. Detta för att minska problemen med otrygga miljöer i centrum och våld i offentlig miljö. Det är innebörden av medborgarlöftet som gäller fram till den 30 september 2017.

Medborgarlöftet är ett led i polisens nya organisation och ett sätt att komma närmare kommuninvånarna. Det handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. I en medborgardialog var över 800 Karlstadsbor med och tyckte till om vilka problemområden polisen och kommunen ska prioritera att jobba med. Det här tyckte Karlstadsborna var viktigast:

  1. Våld i offentlig miljö.
  2. Otrygga miljöer.
  3. Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet.

Insatser mot alkohol och narkotika minskar våld och otrygghet

Eftersom samtliga problemområden bottnar i problem med alkohol- och narkotika kommer den brottsligheten att prioriteras. Polisen och Karlstads kommun kommer tillsammans att ha fler tillsyner på krogar och nattklubbar för att kontrollera berusningsnivån, utveckla samverkan i insatser mot ungdomar och utveckla informationsutbytet om oroshärdar i kommunen.

Polisen kommer också att:

  • Fotpatrullera med uniformerad personal på utvalda platser och tidpunkter.
  • Genomföra insatser mot försäljning av narkotika till ungdomar.
  • Ingripa vid överträdelser av den lokala ordningsstadgan i form av alkoholförtäring.

Kommunen kommer också att:

  • Genomföra tillsyn på krogar och nattklubbar med inriktning mot överservering och ansvarfull alkoholservering.
  • Informationskampanjer inom ramen för det systematiska arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT-strategin).
  • Utveckla arbetet med ungdomar i riskzonen.
  • Bedriva ett förebyggande arbete mot dopning. Här kan du läsa hela medborgarlöftet.

Här kan du läsa hela medborgarlöftet. Polisens medborgarlöfte i samverkan med Karlstads kommun.pdf

Och här kan du läsa mer om medborgardialogen om brottsbekämpning och trygghetsarbete.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den