TRYGG OCH SÄKER

Medborgardialog om brottsbekämpning och trygghetsarbete

Polisen i karlstad
Polisen ska ta fram ett medborgarlöfte tillsammans med kommunen utifrån den lokala problembilden

En synligare polis som patrullerar i staden, insatser mot otrygga miljöer, våld i offentlig miljö och alkohol- och narkotikarelaterad brottslighet. Det är vad Karlstadsborna vill att polisen och kommunen prioriterar i sitt medborgarlöfte. Medborgardialogen hölls den 22 februari - 18 mars 2016.

Polisen ska ta fram ett medborgarlöfte tillsammans med Karlstads kommun för att styra hur polisen prioriterar sina resurser.  Medborgarlöftet ska utgå från det som kommuninvånarna upplever är de största problemen lokalt.

813 personer var med och tyckte till

Sammanlagt 813 personer var med i dialogen genom att svara på en enkät på karlstad.se eller i Mitt i City. Några deltog i en workshop på KCCC.  Karlstadsborna fick välja ut tre områden som de tycker att polisen och kommunen ska prioritera att arbeta med.

Det är jätteroligt att så många Karlstadsbor engagerat sig och vill påverka vårt arbete. 

Det här tycker Karlstadsborna är viktigast:

  1. Våld i offentlig miljö
  2. Otrygga miljöer
  3. Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet
  4. Stölder och inbrott
  5. Våld i nära relationer
  6. Social oro
  7. Trafikbrott
  8. Klotter och vandalisering

En synligare polis och otrygghet engagerar

268 personer kom med ytterligare förslag och synpunkter. De flesta handlar om ökad synlighet av polisen, otrygga platser och trafikproblem. Bland de trafikstörningar som nämns är det framförallt oväsen från bilar nattetid vid Nobelplan på Norrstrand, höga hastigheter i bostadsområdet och vi skolor samt cykling på trottoarer.

Här kan du läsa hela rapporten från medborgardialogen om brottsbekämpning och trygghetsarbete

Färdigt medborgarlöfte före sommaren

Polisen och Trygghetscenter tillsammans med kommunen kommer att nu att analysera resultatet av medborgardialogen och formulera ett förslag till medborgarlöfte. Målet är att förslaget till medborgarlöfte ska vara klart innan sommaren 2016.

Gemensamt för de tre områden som medborgarna prioriterat är det offentliga rummet. Trygghet och säkerhet i centrum blir därför vårt fokus i det vidare arbetet.

Uppdaterad den