Kontakta Karlstads kommun

Tfn:
054-540 00 00
Tfn-tider:
Måndag-fredag 8-17
E-post:
karlstadskommun@karlstad.se
Öppet:
Måndag-fredag 8-17
Besök:
Kontaktcenter
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Karlstad
Visa på karta
Trygghetsundersökning

Så jobbar vi med belysning

Bild på gång- och cykelväg på kvällen med gatlampor

Tanken med vår belysning är att skapa en trygghetskänsla samtidigt som ljuset ska smälta in i stadsmiljön och bidra till en trevlig upplevelse. Men vi vill heller inte att hela kommunen ska vara överbelyst utan försöker anpassa belysningen till området, naturen, arkitekturen och djurlivet. 

I Karlstads kommun finns omkring 24 000 ljuspunkter. Det är ungefär lika många eller lite fler än andra kommuner i jämförbar storlek. De kommunala vägarna som vi sköter och underhåller har i stort sett alltid belysning. När vi bygger nya gång- och cykelvägar, promenadstråk eller parkmiljöer är belysningen en viktig del i arbetet. 

Fler kontroller för ett bättre ljus

En belysningspunkt som inte fungerar gör ingen nytta för den upplevda tryggheten. Därför är det förebyggande arbetet med belysningen viktigt. Inför varje höst gör vi ronderingar för att kontrollera att belysningen fungerar. Nu kommer vi börja med två ronderingar per år för att ha en tätare kontroll av belysningen och för att snabbare komma till rätta med eventuella brister. 

Tryggare ljussken med LED

För att minska vår energianvändning byter vi till LED-lampor på de flesta av våra belysningsstolpar. LED-lampor är mer hållbart över tid och kräver mindre underhåll eftersom de har en längre livslängd. LED avger också ett annat ljussken, som är något vitare än det traditionellt gula ljuset. Ett vitare ljus ger bättre kontraster och ökad synbarhet, något som förhoppningsvis kommer upplevas tryggare. På bilden kan du se skillnaden från ett varmt rödare ljus längst till vänster till ett kallare mer blått ljus till höger. Det vita ljuset är ungefär i mitten. I år räknar vi med att byta till LED-lampor i omkring 5000 belysningspunkter. Nedan ser du i vilka områden vi byter till LED 2019.
 • Vålberg
 • Södra Kroppkärr (delar)
 • Molkom 
 • Väse 
 • Alster 
 • Lamberget/Örsholmen
 • Bergvik 
 • Gräsdalen 
 • Gruvlyckan 
 • Romstad 
 • Strand
 • Klara

I skuggan av ljuset

Det finns så klart även en skuggsida av ljuset som vi alltid försöker förhålla oss till. För mycket ljus kan påverka djurliv, förstöra intrycket av en vacker miljö och det kan skapa mörka väggar där ljuset tar slut. Vi vill inte att hela kommunen ska vara överbelyst utan försöker anpassa belysningen till området, naturen, arkitekturen och djurlivet. Tanken är att du ska kunna uppleva ljuset trots att du inte alltid kan se varifrån det kommer.

Platsanpassad belysning

I parker, vid strandpromenader, sevärdheter och torg vill vi ta hänsyn till naturen och miljön runtom. Belysning påverkar hur vi upplever våra stadsrum. Ljuset kan skapa fokus på speciellt objekt och vara en attraktion i sig själv. Vårt mål är att skapa en stilfull och funktionsanpassad belysning som inte inkräktar på upplevelsen av platsen. I vissa naturmiljöer kan mörkret få ta mer plats och besöken där får ske på naturens villkor.

Hur ljuset påverkar djurlivet 

Under de senaste åren har det publicerats flera studier som visar på ett oroväckande samband mellan ljusföroreningar och vikande insektsbestånd. Det framgår av en artikel i tidningen Forskning och Framsteg (27/9-2018). Ljuset kan förstöra vissa insekters navigation och det kan göra dem till lättare offer för andra djur. Fladdermöss vågar inte flyga ut ifall det är belyst vid deras bo. De väntar förgäves på mörkret för att ge sig ut. Så småningom dör de av svält. När vi skapar den nya stadsdelen Jakobsberg kommer vi anpassa belysningen för de fladdermöss och skyddade grodor som bor där. 

Ljusföroreningar hotar natthimlen

Ljusföroreningar är ett begrepp som används för att beskriva effekterna av överflödigt ljus. Bländande, felriktad eller för mycket belysning gör att ljuset strålar rakt upp i himlen. Konsekvensen blir att natthimlen inte syns. Många invånare i världens storstäder kan aldrig se en stjärnklar natthimmel på grund av all belysning. I Karlstads kommun jobbar vi för att inte överbelysa platser och att rikta ljuset rätt.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den