Kontakta Karlstads kommun

Tfn:
054-540 00 00
Tfn-tider:
Måndag-fredag 8-17
E-post:
karlstadskommun@karlstad.se
Öppet:
Måndag-fredag 8-17
Besök:
Kontaktcenter
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Karlstad
Visa på karta
Trygghetsundersökning

Så använder vi resultatet!

Underlaget till trygghetsundersökningen kommer till stor användning för många av kommunens medarbetare. Resultatet används för skapa ännu tryggare utemiljöer.  

Karin Pettersson skapar trygga parker och lekplatser

För att skapa trygghet i våra parker och lekplatser gäller det att ta hänsyn till både läge, utformning, tillgänglighet och belysning. Som landskapsarkitekt planerar, gestaltar och förvaltar jag olika utomhusmiljöer. 

Tillgängliga parker utan strålkastarbelysning

Jag ställer mig många frågor när jag planerar för en ny park eller utemiljö och försöker täcka in så många behov som möjligt. Jag funderar hur parken upplevs när det är mörkt och om det finns god uppsikt så du ser att ingen kan överfalla dig när du går ensam. Det är även viktigt att det finns mindre skyddade rum så du vågar lägga dig ner i gräset och njuta utan att känna dig exponerad. Gångvägarna ska vara framkomliga även med hjälpmedel som en rullator eller rullstol. När det gäller belysning funderar jag på hur jag kan placera den på bästa sätt för att inte behöva belysa alla parker som fotbollsplaner. Det handlar mycket om rätt placering och att ta hänsyn till växtlighet och skuggor.  
  

Karlstadsbornas upplevelser ger bättre platser

För mig är trygghetsundersökningen ett bra underlag för att se hur Karlstadsborna upplever olika platser i kommunen. Speciellt användbart blir det i projekt där jag har möjlighet att stämma av platsen med de synpunkter som kommit in i undersökningen. Då kan jag beakta och förhoppningsvis ändra på den fysiska miljön så att den i sin tur ger en förbättrad upplevelse av trygghet hos Karlstadsborna.

Erik Johansson, Trygghetscenter

En av Trygghetscenters uppgifter är att samordna Karlstads kommuns trygghetsutvecklande och brottsförebyggande arbete. Vi jobbar tillsammans med polisen, brottsofferjouren, fält- och uppsökarteamet, trafikvärdarna och räddningstjänsten för att få bästa möjliga effekt av vårt trygghetsarbete.

Förebyggande arbete

Att arbeta med att öka den upplevda tryggheten innebär att vi först måste ta reda på var och varför en plats eller ett fenomen skapar otrygghet. När vi vet det kan vi börja fundera på vad vi kan göra åt det. Vi lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet. Det kan handla både om att påverka människors benägenhet att begå brott och att förändra en plats för att minska risken för brottslighet eller skapa trygghet. Som att tillföra en väktare, ta bort buskage, förbättra belysning eller arbeta aktivt med att åtgärda skadegörelse och klotter.

Medborgardialog viktigt för lägesbilden

Resultatet från trygghetsundersökningen har ett stort värde då det i grunden är en undersökning som berättar vad medborgarna tycker. Medborgardialogen är en viktig del i den totala lägesbilden. De resultat som vi kan se i undersökningen stämmer väl överens med vår interna bild av var det finns otrygga platser. Vi kan se att vissa specifika platser sticker ut mer än andra som otrygga vilket gör att vi kan rikta våra insatser ännu bättre.

Sara Hesse skapar trygga trafikmiljöer

Att ha en trygg trafikmiljö som bidrar till att fler väljer att cykla och gå är viktigt för oss. Som trafikingenjör i Karlstads kommun jobbar jag med trafiksäkerhet, tillgänglighet och parkering.

Trygghetskänslan i trafiken upplevs olika

Vi gör många insatser för att öka säkerheten som lägre hastigheter och ombyggnationer av gator. Men hur mycket vi än bygger om och reglerar så måste barn och föräldrar känna sig trygga nog att våga gå och cykla. Trygghet är en känsla och därför upplevs trafikmiljöer olika. Det kan kännas tryggt för den som cyklar men otryggt för den som går. Därför är det jättebra att vi kan använda resultatet av trygghetsundersökningen när vi planerar för trygghetsåtgärder i ett område. 

Stöd från Karlstadsbor ger trygghet

När vi börjar planera för hur vi kan göra trafiken tryggare på en plats så tittar vi på många typer av underlag till exempel hastighetsmätningar, skolvägar och gång- och cykelbanenätets uppbyggnad. Då är trygghetsundersökningen ett perfekt komplement. Att ha stöd från de som använder platsen är värdefullt, det ger en trygghet för oss som planerar att vi gör rätt saker. 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den