Kontakta Karlstads kommun

Tfn:
054-540 00 00
Tfn-tider:
Måndag-fredag 8-17
E-post:
karlstadskommun@karlstad.se
Öppet:
Måndag-fredag 8-17
Besök:
Kontaktcenter
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Karlstad
Visa på karta
Trygghetsundersökning

Rena, snygga och trygga parker, gator och torg

Flera bilder som visar graffiti, klottersanering, trädbeskärning och en soptunna

Att nedskräpning och skadegörelse hänger ihop med den upplevda otryggheten är inte konstigt. En plats som inte ser omhändertagen ut upplevs som mer otrygg. Därför lägger vi stor vikt vid att vår kommun ska vara ren, trygg och snygg. Vi genomför varje år trygghetsröjningar för att förbättra trygghetskänslan i våra skogsområden, parker och vid gång- och cykelvägar. 

Om ett område inte hålls efter och städas så kan det leda till mer nedskräpning och klotter vilket i sin tur leder till en negativ spiral där känslan av otryggheten ökar. Att kommunen är städad är en självklar del av vårt trygghetsarbete.

Klottersanering

Vår målsättning är att få bort klotter på våra fastigheter och anläggningar inom tre dagar från att vi upptäcker det. Varje vecka har vi tillsyn i ett 50-tal tunnlar, på våra centrala torg, i Stadsträdgården, Museiparken, Sandgrundsparken och vissa gator i Tingvallastaden för att upptäcka klottret så tidigt som möjligt. Klotter på privata byggnader är fastighetsägarens ansvar.

Sensorer i soptunnor

I kommunen finns omkring 1500 soptunnor och papperskorgar, 450 av dem är placerade i centrum. I centrala Karlstad plockar vi upp skräp, kör sopmaskin och tömmer papperskorgar dagligen under vår, sommar och tidig höst. I våra kransorter töms de en gång i veckan. Under vintern töms inte sopkorgarna lika ofta. För att minska vår klimatpåverkan och se till att papperskorgarna inte blir överfulla har vi sedan 2017 sensorer i ett antal soptunnor. Under 2019 kommer vi att utöka antalet sensorer.

Trygg och vacker växtlighet

Parker, blommor, träd och buskar är ett vackert inslag i stadsmiljön. Samtidigt är det viktigt att människor känner sig trygga i dessa miljöer och att naturen inte gör för stort intrång i besökarens trygghetskänsla. Genom att trygghetsröja vid motionsspår samt gång- och cykelvägar kan vi skapa en ljusare och tryggare naturmiljö.

Trygghetsröjning

Vi genomför trygghetsröjningar varje år och målsättningen är att vegetationen utmed gång- och cykelvägar och anslutningsstigar ska bli mindre tät och att sikten förbättras. Då blir det lättare att upptäcka vilda djur och människor som rör sig där. Detta medför att känslan av kontroll och trygghet ökar. Genom trygghetsröjning vill vi även tränga tillbaka växtlighet i skogens utkanter som hamnar för nära gator samt gång- och cykelvägar. Tryggheten förbättras när växtligheten inte skymmer sikten där man tar sig fram i bil, på cykel eller till fots. 

Ljuset får ta plats

För att det ska bli ljusare och mer tryggt försöker vi också få bort grenar från träd som hindrar gatljuset från att lysa ner på marken. Trygghetsröjningen leder också till att de träd som vi vill bevara lättare kan växa till sig och utvecklas. Under hösten och vintern beskär vi träden i våra parker och då kommer vi göra trygghetsinsatser där flera lämnat synpunkter om växtligheten.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den