Kontakta Karlstads kommun

Tfn:
054-540 00 00
Tfn-tider:
Måndag-fredag 8-17
E-post:
karlstadskommun@karlstad.se
Öppet:
Måndag-fredag 8-17
Besök:
Kontaktcenter
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Karlstad
Visa på karta
Trygghetsundersökning

Svar på synpunkter

Karta men markörer som ger svar på synpunkter
I länken nedan kan du se bilden i ett större format

Vi kommer tyvärr inte kunna ge ett svar på alla de 5592 synpunkter som kommit in. Men på några av de platser där vi fått många synpunkter ger vi ett här ett svar.

Här kan du se bilden i ett större format

Belysning runt Sundstatjärn

Här satte vi belysning 2010. Tanken var att det skulle vara en effektbelysning som inte inkräktade på upplevelsen av tjärnen. Tyvärr blev ljusstyrkan för svag. Därför kommer vi se över hur vi kan förbättra belysningen här under 2020. När byggnationen av Sundsta Älvkullegymnasiet är klart kommer belysning sättas upp vid norra delen av Sundstatjärn.

Otrygg växtlighet i Frödingparken

Under 2019 kommer vi att renovera och rusta upp parken. Vi ser då över både växtligheten och belysning.

Belysning runt på Borgmästarholmen

Det pågår ett arbete för att utveckla motionsmöjligheten här. Då kommer vi även titta på eventuell belysning.

Otryggt på Stora torget

Vi jobbar och planerar för en ny utformning av Stora torget. Vi har haft två medborgardialoger om utvecklingen av Stora torget där Karlstadsborna har fått tycka till. Trygghetsupplevelsen är en viktig del av arbetet med torget.

Belysning runt Sandbäckstjärn

Vi har ett 30-tal vandringsleder i kommunen och ingen av dem har belysning. Vi är noggranna med att inte inkräkta för mycket på naturupplevelsen och därför har vi i dagsläget inga planer på att sätta upp belysning runt Sandbäckstjärn.  

Belysning vid Selmaparken

Det finns planer på att förbättra Selmaparken. Då kommer även belysningen ses över. I dagsläget finns ingen tidsplan.

Belysning vid Karlstads Teater

Här kommer vi sätta belysning på Teaterns fasad under 2019. Vi kommer även sätta ny belysning längs gång- och cykelvägen från Teatern fram till västra delen av länsstyrelsens baksida.

Otryggt i Vikentunneln

För att skapa en tryggare känsla renoverade vi hela tunneln 2016. Vi målade den med en ljus färg, satte ny växtlighet utanför, satte ny belysning och glasarmaturer med Karlstadsmotiv. Vi monterade även ledstänger och byggde trappor som leder in till tunneln. Tunneln upplevs fortfarande som en lång korridor utan flyktväg vilket skapar en otrygghetskänsla. För att komma till rätta med det krävs en större ombyggnation, så i samband med att vi bygger resecentrum kommer vi göra om tunneln. Tanken är att det ska bli en tio meter bred passage som känns ljus och trygg. Från passagen ska du även kunna ta dig upp på perrongen. Arbetet med den nya Vikenpassagen beräknas ske 2022-2023.

Otrygg trafikmiljö vid Löfbergsrondellen

Vi bygger om cirkulationsplatsen vid Löfbergsskrapan när vi gör Vikenförbindelsen. För att avlasta Hamngatan skapar vi en förbindelse som ska gå längs Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Karl IX bro. Syftet är att förbättra framkomligheten på denna sträcka och få trafiken att flöda enklare. Planen är att bygga två till tre nya cirkulationsplatser och förbättra övergångsställena. Arbetet väntas pågå 2020-2022.

Belysning vid Löfbergsskrapan

Här kommer vi sätta upp belysning från Gaziantep torg till restaurangen Pinchos. Arbetet är tänkt att påbörjas under 2019.

Belysning i Vasalunden på Herrhagen

Här kommer vi se över möjligheten till att sätta belysning i området. Vi beräknar att komma igång med arbetet under 2020. 

Belysning på Gubbholmen

Vi vill behålla holmens naturkaraktär och besöken på Gubbholmen får ske lite på naturens villkor. Vi har sett över möjligheterna till en diskret belysning men ser det i dagsläget som ett för dyrt alternativ som ändå skulle försämra naturkaraktären.

Belysning längs cykelväg från Alster

I dagsläget finns inga planer på belysning längs stråket som går mellan Alster och Välsviken/Heden. För att på sikt kunna planera för en ordentlig gång- och cykelväg med belysning måste den fördjupade översiktsplanen för Välsviken bli klar. Då kommer vi ha en tydligare bild av hur området kan komma att se ut med verksamheter, bostäder och infrastruktur.

Belysning vid Molkomsjön

Gång- och cykelvägen vid Molkomsjön är i dagsläget ingen primär väg för gående och cyklister då de flesta använder de belysta vägarna inom bostadsområdet norr om riksvägen som förbindelse i öst-västlig riktning. Att sätta belysning vid Molkomsjön är inte prioriterat idag men vi tar med förslaget i vår lista för önskemål om ny belysning.

Svar på fler synpunkter?

Vi har läst igenom alla synpunkter som kommit in men kan tyvärr inte ge ett direkt svar på alla 5592. Synpunkterna kommer användas som ett underlag i det fortsatta arbetet med att sköta och utveckla vår utemiljö. Om vi ska rusta upp eller förändra utemiljön på en plats så kommer vi se över vilka synpunkter kring trygghetsupplevelsen som finns där för att kunna beakta det på bästa sätt.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den