Kontakta Karlstads kommun

Tfn:
054-540 00 00
Tfn-tider:
Måndag-fredag 8-17
E-post:
karlstadskommun@karlstad.se
Öppet:
Måndag-fredag 8-17
Besök:
Kontaktcenter
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Karlstad
Visa på karta
Trygghetsundersökning

Underlag till en trygg stadsutveckling

Vinter i centrum

Med trygghetsundersökningen ville vi få en bättre bild av vilka platser som kan upplevas som otrygga och varför. Resultatet är tänkt att användas som ett underlag när vi sköter och underhåller vår utemiljö och i olika stadsutvecklingsprojekt.

Många Karlstadsbor upplever kommunen som en trygg plats. Det visar den årliga undersökningen av SCB, Statistiska centralbyrån. Där får Karlstad ett högre betyg än genomsnittet när det gäller hur trygga Karlstadsborna känner sig. För att bevara den känslan samtidigt som vi växer ville vi få en bättre bild av var folk upplever otrygghet.

Ta vara på Karlstadsbornas upplevelser

Resultatet från trygghetsundersökningen är ett väldigt bra underlag när vi utvecklar områden eller gör specifika åtgärder. Karlstadsbornas synpunkter kan även hjälpa till i prioriteringen av olika åtgärder för att skapa en tryggare utemiljö. Att få hjälp av de som använder platsen är i sig en trygghet när vi jobbar.
Många av synpunkterna är också centrerade kring platser där det idag pågår utvecklingsprojekt som till exempel Stora torget, Frödingparken, Vikentunneln och Vikenförbindelsen som ska gå längs Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan och Karl IX bro. Resultatet blir ett bra underlag för dem som planerar projekten och arbetar med utformningen. 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den