Trygghet och säkerhet

Försäkringar

Karlstads kommun har flera former av försäkringar, exempelvis kollektiv olycksfallsförsäkring för elever i skolan och personer i kommunala boenden samt tjänstereseförsäkring för elever och praktikanter som reser på uppdrag av skolan. Du kan också ansöka om ersättning om du drabbas av en skada som du anser att kommunen är ansvarig för.

Ersättning vid skada

Om du drabbas av en skada som du anser att kommunen är ansvarig för kan du kräva ersättning. Kommunens försäkringsbolag gör då en utredning om vad som har orsakat skadan.

Läs mer om ersättning vid skada

Olycksfallsförsäkring för elever i skola och personer i kommunala boenden

Karlstads kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Värmland. Det innebär att elever i grund- och särskola, förskola, gymnasie- och gymnasiesärskola, familjehem och jourhem med flera är försäkrade dygnet runt. För elever i kontakt- och feriehem, i öppna förskolan, i ungdomstjänst, på Komvux med flera gäller försäkringen under verksamhetstid. Elever som läser på annan ort omfattas inte av försäkringen.

Uppgifter om försäkringen

Du kan läsa mer om försäkringsvillkoren och vilka som omfattas i försäkringsbeskedet.

Försäkringsbesked 2019 - Olycksfallsförsäkring

Försäkringsgivare

Länsförsäkringar Värmland.

Försäkringsnummer

437635.

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs till Länsförsäkringar Värmland av vårdnadshavare eller elev.

Telefon: 054-775 15 00
E-post: personskada@LFvarmland.se
Postadress: Länsförsäkringar Värmland, Box 367, 651 09 Karlstad

Tjänstereseförsäkring för elever och praktikanter som reser på uppdrag av skolan

Karlstads kommun har tecknat en tjänstereseförsäkring för elever och praktikanter hos försäkringsbolaget If. Försäkringen gäller vid studieresor, skolresor och praktik inom och utanför Sverige.

Uppgifter om försäkringen

Försäkringen omfattar bland annat förlust och försening av bagage, sjuk- och vårdkostnader och reseavvikelser. Du kan läsa mer om försäkringsvillkoren i försäkringsbeviset.

Försäkringsbevis 2019 - Tjänstereseförsäkring

Försäkringsgivare

If Skadeförsäkringar 

Försäkringsnummer

SP894392.

Dokument att ta med på resan

Eleven eller praktikanten bör ta med sig följande dokument på resan:

  • Ett servicekort (Travel insurance card) från försäkringsbolaget. Servicekortet underlättar vid skadeanmälan. Kortet kan laddas ner och skrivas ut på If:s webbplats.
  • Det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) vid resa utanför Sverige. EU-kortet visar att personen i fråga är försäkrad i Sverige, vilket gör det lättare att få tillgång till nödvändig vård vid vistelse i ett annat EU/EES-land. Kortet beställs via Försäkringskassan.

Mer information finns på www.if.se/iftravel

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs till If via deras webbplats www.if.se/iftravel av vårdnadshavare eller elev. Spara kvitton och andra dokument som styrker alla utlägg.

Kontaktinformation vid skada

If Assistans
Telefon: +46 8 792 73 33
E-post: if-assistance@if.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den