Trygghet och säkerhet

Försäkringar

Karlstads kommun har flera former av försäkringar, exempelvis kollektiv olycksfallsförsäkring för elever i skolan och personer i kommunala boenden samt tjänstereseförsäkring för elever och praktikanter som reser på uppdrag av skolan. Du kan också ansöka om ersättning om du drabbas av en skada som du anser att kommunen är ansvarig för.

Ersättning vid skada

Om du drabbas av en skada som du anser att kommunen är ansvarig för kan du kräva ersättning. Kommunens försäkringsbolag gör då en utredning om vad som har orsakat skadan.

Läs mer om ersättning vid skada.

Olycksfallsförsäkring

Karlstads kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Protector. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.
En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Skadeanmälan

Innan skadeanmälan görs till försäkringsbolaget ska den skadade uppsöka läkare eller tandläkare för att få vård och för att dokumentera skadan. Kom ihåg att spara kvitton.

Skadeanmälan görs av vårdnadshavare eller skadad person via Protectors webbplats www.protectorforsakring.se

Till skadeanmälan på protectorforsakring.se

Försäkringsnummer Protector

Försäkringsnumret är 2695732-1.2

Olycksfallsförsäkring 2023 Försäkringsbesked.pdf

Vid frågor om anmälan

Telefon: 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Tjänstereseförsäkring för elever och praktikanter som reser på uppdrag av skolan

Karlstads kommun har tecknat en tjänstereseförsäkring för elever och praktikanter hos Europeiska ERV. Försäkringen gäller vid studieresor, skolresor och praktik inom och utanför Sverige.  

Uppgifter om försäkringen

Försäkringen omfattar bland annat förlust och försening av bagage, sjuk- och vårdkostnader och reseavvikelser. Du kan läsa mer om försäkringsvillkoren i försäkringsbeviset.

Tjänstereseförsäkring 2023 - Försäkringsbrev, info.pdf

Försäkringsgivare

Europeiska ERV

Försäkringsnummer

830794930

Dokument att ta med på resan

Eleven eller praktikanten bör ta med sig följande dokument på resan:

  • Ett servicekort (Travel insurance card) från försäkringsbolaget. Servicekortet underlättar vid skadeanmälan. Kortet skriver du ut från Europeiska ERVs webbplats.
  • Det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) vid resa utanför Sverige. EU-kortet visar att personen i fråga är försäkrad i Sverige, vilket gör det lättare att få tillgång till nödvändig vård vid vistelse i ett annat EU/EES-land. Kortet beställs via Försäkringskassan.

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs via Europeiska ERV:s webbplats  av vårdnadshavare eller elev. Spara kvitton och andra dokument som styrker alla utlägg.

Kontaktinformation vid skada

ERV Europeiska
Telefon: 0770-457 970

Europeiska ERV:s webbplats

Uppdaterad den