Trygghet och säkerhet

Samhällsskydd och beredskap

Avspärrad väg med kravallstaket och skylt som det står översvämning på

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera krisen.

Krisberedskap handlar mycket om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade. En samhällskris kan handla om allt från påfrestande vädersituationer med begränsade översvämningar som följd till en större och mer omfattande händelse som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner ur spel.

Vid en samhällskris kommer samhällets resurser framför allt att användas för att hjälpa människor med begränsad förmåga att klara sig själva.

Sveriges krisberedskapssystem bygger på att alla tar sitt ansvar och samspelar vid en samhällskris. Kommunen är ansvariga för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola.

Men du som privatperson har också ett ansvar att kunna klara dig själv under en tid. Därför är det  viktigt att du som kan förbereder dig genom att rusta dig för att klara dig så bra som möjligt på egen hand.

Uppdaterad den