Samhällsskydd och beredskap

Dammhaveri i Klarälven

I Klarälven med biflöden finns ungefär 40 dammanläggningar. Dammarna är mycket säkra och risken för haveri är liten, men den finns.

Länsstyrelsen Värmland, Fortum Generation, Landstinget i Värmland och berörda kommuner har tagit fram en gemensam information till dig som bor eller vistas i kommunerna längs Klarälven. Läs den och fundera igenom vad du skulle göra vid ett eventuellt dammhaveri.

Gemensam information på Länsstyrelsens webbplats.

Kontakt och mer information

Hit kan du vända dig med frågor.

Frågor om kommunal beredskapsplanering

Torsby

Stefan Olsson, ställföreträdande räddningschef, telefon 0560-161 25, e-post stefan.olsson@torsby.se

Hagfors

Håkan Finnkvist, räddningschef, telefon 0563-186 23, e-post hakan.finnkvist@hagfors.se

Munkfors, Forshaga, Karlstad, Hammarö, Kil och Grums

Räddningstjänstens säkerhetsavdelning, telefon 054-540 28 80, e-post raddningstjansten@karlstad.se

Frågor om Värmlands övergripande beredskapsplanering

Länsstyrelsen i Värmland

Växel, telefon 010-224 70 00, e-post varmland@lansstyrelsen.se

Uppdaterad den